Träna upp din tyska A2/B1 "Varannan veckas kurs"

Plats Stockholm

Delta på en kurs på Folkuniversitetet varannan vecka! Under kursens gång får du tillgång till padlet - en digital anslagstavla för att skapa interaktion och material för de veckor ni inte träffas.

Boka kursen nu

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som redan har enkla kunskaper i tyska förvärvade på grundskolan, gymnasiet, inom hemspråksundervisningen eller genom självstudier.

Syfte

Detta är en kurs för dig som vill träna upp tyskan genom repetition och fördjupning av tidigare kunskaper (gäller grammatiska strukturer, ordförråd och muntlig/skriftlig interaktion).

Mål

Efter avslutad kurs ska du kunna

  • känna igen viktiga grundläggande grammatiska begrepp och strukturer och kunna använda dem korrekt i autentiska sammanhang
  • interagera muntligt/skriftlig och med viss variation i samtal om vardagsnära ämnen
  • läsa och diskutera texter som berör de tyskspråkiga länder

Beskrivning/innehåll

Vi utgår från grammatiska begrepp och strukturer och övar att använda de på ett korrekt och varierat sätt i muntlig och skriftlig interaktion inom vardagsnära områden. Vi läser och diskuterar autentiska texter om de tysktalande länderna och analysera de ur ett kontrastivt perspektiv med tanke på kursdeltagarnas modersmål.

Arbetssätt/ Studiematerial

Vi kommer träffas varannan vecka, där vi jobbar intensivt med kursens innehåll. Vi använder eget materialet och kommer jobba med padlet som hjälpmedel under de veckorna utan undervisning. Padlet hjälper att skapa interaktion mellan alla kursdeltagarna på ett enkelt och spännande sätt

.

Kursledare

Sylvi Elsner

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Stockholm

direkt@folkuniversitetet.se

Tid
14 sep 2022 - 07 dec 2022
On 17:30 - 19:45
Tillfällen
7
Plats
Kungstensg eller i närheten, centrala Stockholm
Visa på karta
Studietimmar
21
Kurs-ID
1145052
Pris
2350 kr