Tyska konversation A2-B1

Plats Umeå

Känner du att du vill fräscha upp dina tyskakunskaper? Kanske du läste några år i skolan och känner att du glömt en del eller kanske finns behovet inom ditt yrke. Här fokuserar vi på kommunikation.

Boka kursen nu

Kursens mål
Efter kursen kommer du att bli säkrare i den praktiska språkanvändningen. Ditt ordförråd kommer att bli större.

Kursinnehåll
I denna kurs fokuserar vi på att kommunicera. Vi talar genomgående på tyska - kursledaren pratar ren högtyska. Teman väljs i huvudsak av läraren och handlar om aktuella rapporteringar om Sverige i tysktalande medier (public service). Du kan bygga upp ditt ordförråd och träna din förmåga att använda din tyska. Grammatiska frågor tas upp bara efter behov. Du får öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner. Hemuppgifter kan förekomma.

Förkunskaper
Det här är en kurs för dig som uppfyller A2-B1 nivå enligt Europarådets nivåskala. Om du är osäker på din nivå rekommenderar vi att du gör vårt Språktest online eller läs vår Språkguide och gör en egen bedömning.

Lärare
Rüdiger Lohf. Han har tyska som modersmål. Kursledarna har i regel en akademisk examen och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning.

Kurslitteratur
Till denna kurs behöver du inte köpa någon kurslitteratur. Det material du behöver får du av din lärare.

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Kursledare

Rüdiger Lohf

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
29 sep 2021 - 03 nov 2021
On 18:00 - 19:30
Tillfällen
6
Studietimmar
12
Kurs-ID
1103510
Pris
1260 kr