Promenader på tyska

Plats Kristianstad

Tre promenader helt på tyska, för dig som är beredd att prata tyska från början till slutet!

Boka kursen nu
En annorlunda konverastionskurs. Det blir 3 tillfällen där vi promenerar tillsammans samtidigt som vi konverserar på tyska. En härlig sommarkurs!

Mål

Målet med kursen är att ge dig tillfälle att uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett spontant sätt, där du inte har några hjälpmedel att förlita dig på. Kursen bidrar på det viset i att ditt språk blir mer och mer flytande.

Kursinnehåll

  • Fri konversation där vi utvecklar ditt tyska ordförråd genom en blandning av teman och ämnen, innehållet som du själv har stor möjlighet att bidra till.
  • Ordkunskapsträning i form av associationsövningar och andra konversationsövningar.
  • Kursen är ett avkopplande sätt för att träna, fördjupa och upprätthålla sina kunskaper i tyska.
  • En kombination av språk, motion, mat och fin gemenskap. Alla bidrar till en gemensam picknick.

Målgrupp

För dig som kan och vill konversera på tyska, endast på tyska. Kursen passar dig som kan känna igen dig i följande beskrivning.
Jag förstår huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om kända vardagliga ämnen. Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Sonja Espeter

"Det skall vara roligt att lära sig något nytt och det är viktigare att våga yttra sig i det nya språket och testa sig fram, snarare än att allt blir rätt med en gång. Övning ger färdighet."

Sonja har pluggat pedagogik och är utbildad beteendevetare.  

Att undervisa är något hon har testat på för ett antal år sedan och hennes deltagare kunde bevittna att hon är bra på att förklara i pedagogiska små doser. 

Lika kul att lära sig ett nytt språk är kulturen. Nu har hon ju bott här i Sverige längre än hon gjorde i Tyskland men hon berättar gärna vad hon upplever som kulturskillnad mellan länderna. 

Så här säger Sonja om sig själv: ”Jag är en kvinna i sina bästa år med två tonåringar som håller mig i gång. På min fritid tränar jag min hund och jag läser gärna.”

Sonja Espeter

Har du frågor?

Kontakta Donatella Prete

donatella.prete@folkuniversitetet.se

Tid
04 jun 2020
To 18:00 - 20:15
Tillfällen
3
Studietimmar
9
Kurs-ID
1043790
Pris
795 kr