Tyska konversation

Tala tyska! På en konversationskurs i tyska övar du på att använda tyska i muntliga situationer. Du kommer kunna tala tyska säkrare och mer nyanserat efter kursen.

Tyska. Äldre man berättar för en yngre man.

Du bygger upp ditt ordförråd och tränar din förmåga att använda tyska otvunget i olika situationer genom lärarledda samtal om olika teman.

* Läs mer om kursnivåer

Tyska. Äldre man berättar för en yngre man.

11 resultat

11 resultat