Tyska B2 del 1-2/ C1 del 1 Distans

Plats Distans

Detta är en distanskurs i tyska språket på B2/C1 nivå med fokus på att utöka och förbättra ditt ordförråd. I den här kursen får du öva på att tala tyska i liten grupp och öva dina färdigheter genom olika skrivuppgifter.

Boka nu

Bra att veta om kursen

Denna kurs är på nivå B2/C1 enligt Europarådets referensram för språk. Du som deltar har möjlighet att medverka på 2 del kurser på B2 nivå och 1 del kurs på C1 nivå. Varje del kurs motsvarar ca 14-16 studietimmar. Om du tidigare har medverkat på någon av delkurserna, anger du i meddelande fältet vid anmälan vilken del nivå du önskar.

Denna kurs är helt på distans utan fysiska träffar. I kursen ingår det 6 skrivuppgifter och 2 distanslektioner live via Skype. Kursavgiften är 2775 kr per del kurs.

Första tillfället som anges är då din kurs startar och du får den första uppgiften till din epost. Kursen pågår under 12 veckor.

Ingen kurslitteratur behöver införskaffas till denna kurs, men vid önskan finns det möjlighet att köpa ett grammatikhäfte via administrationen, som komplement till kursen.

Förkunskaper

Kursen passar dig som befinner dig på nivå B2/C1 enligt Europarådets nivåskala. Du bör känna igen dig i följande beskrivning;
B2 nivå - Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt. C1 nivå - Jag kan läsa en stor mängd krävande, även längre texter, och är medveten om både konkret och underförstått innehåll. Jag kan uttrycka mig nästan helt spontant och obehindrat; det händer mycket sällan att jag uppenbart letar efter ord. Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden.

Mål

Målet med kursen är att du ska förbättra din förmåga att tala tyska och omsätta dina kunskaper till talat tyska, utveckla ditt ordförråd och stärka ditt självförtroende kring språket.

Kursinnehåll

Kursen syftar främst till att utöka ordförrådet genom övningar som fokuserar på just ord. Med ett utökat ordförråd blir du säkrare i ditt användande av tyska och vi går igenom språkliga misstag och arbetar med att du ska få ett mer varierat språk. Vid de två distanslektionerna i grupp fokuserar vi på konversation och gör muntliga övningar.

Kursupplägg

Kursen pågår i 12 veckor och varannan vecka får du en uppgift med text, ev. en ljudfil, gloslista och övningar att lösa. Kursledare och deltagare kommunicerar via e-post. Övningsuppgifter är i Word-format och skickas som en bifogade filer till din e-post. Du som deltagare gör sedan övningen i det bifogade Word-dokumentet och skickar det sedan åter till läraren. När det gäller skrivuppgifterna så kommunicerar du som deltagare enbart med din kursledare.
För att kunna medverka på distanslektionerna online tillsammans med dina kurskamrater behöver du en dator med internetuppkoppling, e-postadress, webkamera och hörlurar med mikrofon. I kursen ingår det 2 x 45 minuters lektion online och sker i liten grupp. I denna omgång så kommer distans live lektionerna att planeras tillsammans i grupp..

Kursledare

Coralie Ciommiento
Din lärare har språket som modersmål och goda pedagogiska kunskaper som ligger till grund för en omväxlande och stimulerande undervisning på distans.

Kursledare

Coralie Ciommiento

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Västerås

info.vasteras@folkuniversitetet.se

Kursperiod
4 sep 2023 - 4 sep 2023
Måndag
Antal tillfällen
2
Första tillfället
mån 4 sep 2023 kl -
Studietimmar
14
Kurs-ID
200147
Pris
2775 kr