Validering för kontakttolkar

Plats Göteborg

Är du verksam som tolk med saknar utbildning? Få dina kunskaper validerade på Folkuniversitetet i Göteborg!

Validering

Ansökan är stängd. Samtliga platser för detta år är tillsatta. Vi kommer att öppna för nya ansökningar i början av 2024 igen.

Validering för tolkar innebär att du som är verksam tolk men saknar utbildning har chansen att få dina kunskaper prövade för att fastslå din kompetensnivå som tolk. Bedöms du ha tillräcklig kompetens får du ett utbildningsbevis som motsvarar utbildningsbeviset från grundutbildningen för kontakttolkar.

Obs, begränsat antal platser. 

Processen för att bedöma din kompetens som tolk.

I valideringen genomgår du en process bestående av olika moment. Bland annat görs en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund, en bedömning av din språknivå samt en bedömning i form av skriftligt och/eller muntligt prov.

När som helst under processens gång kan du bedömas vara tillräckligt kompetent för att bli validerad och får då ett utbildningsbevis. Men du kan också bedömas inte ha tillräckliga kompetenser för att bli validerad. Då avbryts processen och en individuell studieplan upprättas där du bara läser de delar av grundutbildningen där dina kunskaper bedöms vara bristfälliga.

Snabbt och smidigt sätt att få ett utbildningsbevis

Har du kompetens som tolk är validering ett snabbt och smidigt sätt att få ett utbildningsbevis och öka dina chanser på arbetsmarknaden.

Ett utbildningsbevis innebär för dig som tolk att du kan visa upp dokumenterad och godkänd kompetens för dina arbetsgivare. Du blir även publicerad i Kammerkollegiets nationella register över grundutbildade tolkar.

För mer information: https://www.blitolk.nu/Kontakttolk/Validering

Tid
-
Pris
600 kr