Tolkutbildning - Tolkkunskap

Plats Södertälje

Kursen i Tolkkunskap är en introduktionskurs och ger tolken en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, om de krav som ställs på en professionell tolk och ger tolken grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik.

Boka kursen nu

Kursinnehåll

 • Samhällets tolkservice, organisation
 • Färdigheter och personliga egenskaper som krävs av en tolk
 • Krav som myndigheter, tolkförmedlingar och klienter ställer på tolken
 • Tolkutbildning och auktorisation av tolkar
 • Olika arbetsområden inklusive en kort orientering om vilken typ av ärenden tolken kommer att stöta på
 • Språk och kommunikation, tolkningsprocessen
 • Tolketik och tolkningsteknik
 • Introduktion till rollspel
 • Användning av lexikon och ordböcker
 • Översättning av facktermer
 • Orientering om olika anteckningstekniker
 • Fackliga frågor

Genomgången introduktionskurs är en förutsättning för deltagande i annan tolkutbildning. De flesta tolkförmedlingar ställer krav på att man har gått grundläggande tolkutbildning - vilket denna delkurs inte är – därför rekommenderar vi starkt att man läser samtliga delkurser. Mycket troligt kommer du inte att få tolkuppdrag innan du har läst färdig alla ämnen. Du kommer troligtvis att få timuppdrag

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Kursintyg

För att erhålla intyg måste man ha minst 75% närvaro. För att kunna ansöka om auktorisation via kammarkollegiet måste du ha genomgått alla fem delar av tolkutbildningen.

Kursmaterial

Ni köper själva ert kursmaterial som meddelas vid kursstart.

Övrig information

Vid samtidig bokning av alla 5 delkurser erhåller deltagaren 10% rabatt på hela kurspaketet som avdrages på den sista delkursen som är Juridikkunskap.

Övrigt

För att förebygga spridningen av covid-19 anpassar vi antalet deltagare så att det går att hålla avstånd i undervisningssalen. Det finns goda möjligheter till handtvätt med tvål. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smitta och vi förutsätter att du som går en kurs hos oss visar hänsyn och inte utsätter andra för risk.

Kursledare

Ghayath Moro

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
20 feb 2021 - 21 feb 2021
Lö 09:00 - 15:00
Sö 09:00 - 15:00
Tillfällen
2
Plats
Storgatan 3, 15172 Södertälje
Visa på karta
Studietimmar
14
Kurs-ID
1089564
Pris
1450 kr