Tolkning - sjukvårdssystemet och välfärdssjukdomar

Plats Östersund

Välkommen till en kompetenshöjande helgkurs för aktiva tolkar, med tema barn- och mödravård.

Boka kursen nu

Kursens innehåll

Efter avslutad utbildning kommer Du bland annat att ha fått fördjupad kunskap i:

- Centrala begrepp inom sjukvård
- Patientsäkerhet
- Hygien och smittskydd
- Primär-, öppen- och sluten vård, allmänmedicin.
- Vårdens organisation.
- Metabolt syndrom (diabetes typ 2/insulinresistens, bukfetma mm)
- Hjärt-kärlsjukdomar
- Livsstilens betydelse för hälsan
- Demens, depression hos äldre
- Cancer och standardiserade vårdförlopp.
- Urininkontinens
- Tolketik/tolkmetodik

Kursens upplägg

Kursen startar med en inledande träff över Skype måndag 30/11 kl. 18-20. Du som deltagare måste därför ha tillgång till dator med internetuppkoppling samt ett Skype-konto (kostnadsfritt). Under den inledande träffen ges en introduktion till kursen. Dessutom presenteras visst material som deltagarna förväntas läsa inför den första fysiska träffen. Kursen fortsätter sedan med lektioner på Folkuniversitetet Östersund.

Schema

- Måndag 30/11 kl. 18-20. Inledande träff via Skype. Valfri plats för deltagarna
- Fredag 4/12 kl 16-20. Lektioner på Folkuniversitetet Östersund
- Lördag 5/12 kl 9-16. Lektioner på Folkuniversitetet Östersund
- Söndag 6/12 kl 9-16. Lektioner på Folkuniversitetet Östersund

I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och viss praktik. För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80 % av utbildningstiden.

Utbildningen ges på svenska och du som deltagare ska vara verksam som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare. Kursen är kostnadsfri. Då den omfattar mindre än halvtid går den bra att läsa parallellt med A-kassa.

Ansökningsinformation

Ansök genom att trycka på "boka kursen nu" i menyn till höger. Var vänlig fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden". Du kan även skicka din anmälan till: tolkutbildning@folkuniversitetet.se

OBS! Kursen är kostnadsfri, men för att kunna slutföra anmälan behöver du välja ett betalningsalternativ. Välj alternativet "Jag betalar". Du blir inte debiterad något. Avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras med en administrativ avgift på 450 kr.

Utbildningen genomförs i Folkuniversitetets regi och i Folkuniversitetets lokaler i Östersund, Jämtland. Den finansieras av Myndigheten för yrkeshögskola och är kostnadsfri för dig som deltagare. Folkuniversitetet förbehåller sig rätten att vid många sökande göra ett prioriterat urval utifrån det aktuella behovet av tolkar och språkbredd i regionen samt utifrån övriga kvalifikationer i form av erfarenhet, tidigare utbildning, certifikat och annat.

Kursledare

Kursen leds av Malin Holmström, sjuksköterska med mångårig erfarenhet, och Nuur Sheikh, utbildad tolk och språkhandledare.

Tid
30 nov 2020
Tillfällen
4
Studietimmar
24
Kurs-ID
1067566
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr