Sjukvårdstolkning: Psykisk ohälsa och psykiatri

Plats Östersund

Välkommen till en fördjupande kurs i psykiatri för aktiva tolkar! Anmäl dig direkt om du vill få plats, efterfrågan är stor.

Boka kursen nu

Att möta patienter inom psykiatrin kräver god förståelse för hur psykiatrisk vård är organiserad, kunskap om aktuella diagnoser och begrepp, samt förmåga att hantera människor i svåra situationer.

Kursen omfattar 31 studietimmar (24 klocktimmar) och genomförs av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

 

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

 

Kursens innehåll

Efter avslutad utbildning kommer Du bland annat att ha fått fördjupad kunskap i:

Efter avslutad utbildning kommer Du bland annat att ha fått fördjupad kunskap i:

·        Patientsäkerhet

·        Primär-, öppen- och sluten vård inom område psykisk ohälsa och psykiatri

·        Hur är sjukvården organiserad inom område psykiatri?

·        Vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar

·        Möte mellan behandlare och patient

·        Vanliga begrepp, uttryck och termer

·        Tolketik/tolkmetodik

·        Hur kan du som tolk ta hand om dig i och efter krävande samtal?

 

Kursledare

Kursen leds av Jennifer Meurling, leg psykolog och doktorand i migrationspsykologi, och Helen Tekeste, utbildad tolk och språkhandledare vid Folkuniversitetets tolkutbildning i Östersund.

 

Kursens upplägg

Kursen ges över sju dagar, men en inledande träff på distans via Zoom måndag kväll där ämnet introduceras och ni får kursmaterial och hemuppgifter att jobba med själva fram till helgen. Undervisningen bedrivs sedan på plats i Östersund fredag kväll till söndag. Om Covid-situationen gör kurs på plats olämpligt kommer kursen att läggas på heldistans istället.  

I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och viss praktik. För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande under träffen på måndagen och minst 80 % av utbildningstiden.

Du har möjlighet att avboka kursen kostnadsfritt fram till 14 dagar innan kursstart. Du står själv för resa, boende och mat.

 

Schema

Måndag kl. 18-20                    Kursstart via Zoom
Tisdag-torsdag                         Eget arbete
Fredag kl 17-21                       Undervisning på plats i Östersund
Lördag kl 9.00-16                    Undervisning på plats i Östersund
Söndag kl 9.00-16                   Undervisning på plats i Östersund

 

Kontakt

Vid frågor, maila till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

Tid
15 nov 2021 - 21 nov 2021
Må 18:00 - 20:00
Fr 17:00 - 21:00
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Tillfällen
4
Studietimmar
31
Kurs-ID
1100170
Pris
450 kr