Tolkning: Att tolka terapeutiska samtal

Plats Östersund

Välkommen till en fördjupande distanskurs för aktiva tolkar! Anmäl dig direkt om du vill få plats, efterfrågan är stor.

Boka kursen nu

Att tolka en serie behandlande samtal med en och samma klient inom till exempel psykiatri eller socialtjänst ställer särskilda krav på dig som tolk, i både förkunskaper och tolkteknik/etik. Det är också en av de specifika kompetenser som efterfrågas av tolkförmedlingarna.

Kursen omfattar 31 studietimmar och motsvarar mindre än halvfart vilket gör att den går bra att läsa parallellt med A-kassa.

Utbildningen genomförs av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

 

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

 

Kursens innehåll

Efter avslutad utbildning kommer Du bland annat att ha fått fördjupad kunskap i:

 • Vanliga typer av behandlande samtal
  • MI
  • KBT / ACT
  • Psykodynamisk terapi
 • Relationen mellan behandlare och patient
 • Att delta i samtalsserier över tid
 • Samtal med barn
 • Formulär och skattningsskalor
 • Vanliga begrepp, uttryck och termer
 • Tolketik och tolkmetodik på området

 

Kursledare

Kursen leds av en legitimerad psykolog, och Helen Tekeste, utbildad tolk och språkhandledare vid Folkuniversitetets tolkutbildning i Östersund.

 

Kursens upplägg

Kursen ges över sju dagar, men en inledande träff på distans via Zoom måndag kväll där ämnet introduceras och ni får hemuppgifter att jobba med själva fram till helgen. Undervisningen bedrivs sedan på plats i Östersund fredag kväll till söndag. Om Covid-situationen gör kurs på plats olämpligt kommer kursen att läggas på distans istället.  

I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och viss praktik. För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande minst 80 % av utbildningstiden.

 

Schema

Måndag kl. 18-20                Kursstart via Zoom
Tisdag-torsdag                    Eget arbete
Fredag kl 16-20                   Undervisning på plats i Östersund
Lördag kl 9.00-16                Undervisning på plats i Östersund
Söndag kl 9.00-16               Undervisning på plats i Östersund

 

Kontakt

Vid frågor, maila till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

Tid
22 mar 2021 - 31 mar 2021
Må 18:00 - 20:00
Fr 16:00 - 20:00
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Tillfällen
5
Studietimmar
31
Kurs-ID
1092666
Pris
450 kr