Svenska – idiom, talesätt och prosodi – Distans

Plats Göteborg

Kompetenshöjande fördjupningskurs för kontakttolkar i svenska – idiom, talesätt och prosodi. Kursen är på distans.

Boka kursen nu Öppnas i ett nytt fönster

Övergripande innehåll:

  • Svenska språket, olika dialekter, idiom och olika talesätt
  • Svenska synonymer och homonymer
  • Prosodi

Mål/förväntat lärresultat:

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom ämnet och öka deras kompetens att använda sig av det svenska språket i samband med tolkningsuppdrag.

Material:

Eget material

Maximalt antal språkgrupper:

Ej tillämpligt

Ansvarig pedagog: Meddelas senare.

Tid
08 okt 2021 - 17 okt 2021
Studietimmar
40
Pris
600 kr