Tolkning: utveckla din språkmelodi

Plats Eskilstuna

Utveckla din känsla för svensk språkmelodi, och bli mer exakt i dina tolkningar.

Boka kursen nu

Att jobba som tolk kräver en utmärkt känsla för det svenska språket, för att tolkningen ska bli korrekt. Svenskan är ett ovanligt melodiskt språk, där ordmelodin (prosodin) påverkar betydelsen av det som sägs, och är en central del i att behärska språket. Den som inte behärskar prosodin kommer dels att upplevas prata med kraftigare brytning, dels ha svårare att göra sig förstådd.   

Denna kurs hjälper dig bemästra detta: på ordnivå (jmf melodin i orden huset och lampan), frasnivå (han hälsadeNilssons/han hälsade Nilssons) och satsnivå (han går på en tolkkurs på Folkuniversitetet/han går på en tolkkurs på Folkuniversitetet).

Målet är att du ska lämna kursen med kunskaper om hur den svenska språkmelodin är uppbyggd, ha utvecklat din förmåga att tala och förstå svensk prosodi, samt ha verktyg för att själv utveckla denna vidare på egen hand. Du kommer på köpet ha utvecklat både uttal och grammatik.

Utbildningen genomförs på distans av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund, men ges i Stockholm. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

Du står själv för resa, ev boende och mat.

Studieupplägg

Vi går igenom regler och system för hur och när betoningen görs, och utvecklar praktiska färdigheter främst genom praktiskt arbete med många muntliga övningar. Arbetsmaterialet hämtar vi från den vardag som tolkar och andra som arbetar i offentliga verksamheter möter i sitt arbete, i form av termer och återkommande fraser och uttryck, yttranden o.l.

Kursen genomförs som en helgkurs, på Folkuniversitetet i Stockholm under lördag och söndag, och med en uppföljande träff via Zoom på måndag kväll en vecka senare. (Kursen ordnas av tolkutbildningen i Östersund men är denna gång utlokaliserad).

Den omfattar totalt 26 studietimmar, varav 20 studietimmar lärarlett.

Schema

Lördag 3/12 kl.09.00-16.00            Kursstart på plats i Stockholm
Söndag 4/12 kl.09.00-16.00           Undervisning på plats i Stockholm
Måndag 12/12 kl.18:30-20:30           Uppföljande undervisning via Zoom

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

Kursledare

Kursen leds av Bengt Unde, som är tolkutbildare och svensklärare med mångårig erfarenhet av att undervisa i svenska som främmande språk både i Sverige och utomlands.

Intyg

Studieintyg ges till den som deltagit i minst 80% av utbildningen.

Kontakt

Vid frågor, mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

 

 

 

 

Kursledare

Bengt Unde

Tid
03 dec 2022 - 12 dec 2022
Må 18:30 - 20:30
Lö 09:00 - 16:00
Sö 09:00 - 16:00
Tillfällen
3
Studietimmar
26
Kurs-ID
1145188
Pris
450 kr