Svenska i tolkning: Uttryck och ordspråk

Plats Eskilstuna

Jobbar du som tolk och vill utveckla din förståelse för svenska uttryck och talessätt? Varmt välkommen! FULLBOKAD!!

Slå på stort, skjutas i sank och gå över ån efter vatten: svenskan innehåller som alla språk gott om uttryck och talesätt som inte är alldeles enkla att översätta. Här får du möjlighet att över två helger (lö-sö) jobba med att utveckla din förståelse av svenskans knepigare uttryck, och tillsammans med andra tolkar fundera över hur de bäst översätts till andra språk.  

Kursen omfattar 43 studietimmar (32 klocktimmar) och arrangeras av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund, men äger rum på Folkuniversitetet i Eskilstuna. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

Huvudsakligt kursinnehåll

Med idiomatiskt uttryck menas talesätt eller fasta fraser där betydelsen inte framgår av innebörden hos de enskilda orden som ingår. Det kan vara

  • Partikelverb – hitta på
  • Talesätt – ha ett horn i sidan på någon
  • Ordpar – bära eller brista
  • Liknelser – arg som ett bi
  • Slang – lägga på en rem

Arbetsmaterialet hämtas huvudsakligen från Svår svenska (Hallström, Östberg) vilken också är kursbok (ingår i kurspriset).  

Kursupplägg, pedagogik och metodik:

Kursen är förlagd till Eskilstuna och består av två helger på plats med en distansträff mellan. Träffarna innehåller föreläsningar, praktiska övningar, genomgångar med diskussioner om möjliga översättningar till det egna språket.  Mellan de två kurstillfällena får du övningsuppgifter att göra på egen hand.

Undervisningsspråket är svenska och ingen språkhandledning på tolkspråket ges. För att deltagandet ska bli meningsfullt krävs mycket goda kunskaper i svenska.

För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande under uppstartsträffen och totalt minst 80 % av utbildningstiden.

Schema

Lördag 9/4 kl.08.30-17.00                Undervisning på FU Eskilstuna
Söndag 10/4 kl.08.30-15.30             Undervisning på FU Eskilstuna
Torsdag 14/4 kl.18.30-19.30             Undervisning över Zoom
Lördag 23/4 kl.08.30-17.00              Undervisning på FU Eskilstuna
Söndag 24/4 kl.08.30-15.30             Undervisning på FU Eskilstuna

Kursledare

Kursen leds av Bengt Unde, svensklärare med lång erfarenhet av undervisning på tolkutbildningen.

Kontakt

Vid frågor, mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

Kursledare

Bengt Unde

Tid
09 apr 2022 - 24 apr 2022
To 18:30 - 19:30
Lö 08:30 - 17:00
Sö 08:30 - 15:30
Tillfällen
5
Studietimmar
43
Kurs-ID
1123559
Fåtal platser kvar
Pris
600 kr