Tolkutbildning - Introduktion distans live

Plats Distans

Kursen ger dig en uppfattning om vad yrkesmässig tolkning innebär, vilka krav som ställs på en professionell tolk och ges via Teams. Du lär dig grunderna när det gäller tolketik och tolkningsteknik.

Boka nu

Distans Live - det innebär att du deltar samtidigt som andra deltagare och kursledaren, men hemifrån via telefon, dator eller läsplatta. Vi använder Teams för träffarna.

Intyg från denna kurs krävs för att få intyg för övriga tolkutbildningar.

Innehåll

 • Samhällets tolkservice, organisation
 • Färdigheter och personliga egenskaper som krävs av en tolk
 • Krav som myndigheter, tolkförmedlingar och klienter ställer på tolken
 • Tolkutbildning och auktorisation av tolkar
 • Olika arbetsområden inklusive en kort orientering om vilken typ av ärenden tolken kommer att stöta på
 • Språk och kommunikation, tolkningsprocessen
 • Tolketik och tolkningsteknik
 • Introduktion till rollspel
 • Användning av lexikon och ordböcker
 • Översättning av facktermer
 • Orientering om olika anteckningstekniker
 • Fackliga frågor

Förkunskaper
Aktiv tvåspråkighet i svenska och det andra tolkspråket.

Upplägg

Vi använder Teams för träffarna där du förväntas delta med mikrofon och webbkamera igång.

Anmälan och intyg
Anmälan är bindande, se våra anmälningsvillkor innan du bokar dig. Intyg skickas efter kursens slut om du har 75% närvaro och kursen är slutbetald. Intyg från denna kurs krävs för att få intyg för övriga tolkkurser.

Vanliga frågor!

Blir jag tolk efter denna introduktionsutbildning?
Du får grundläggande kunskaper i hur det går till att tolka. För att få mer gedigna kunskaper inom ett visst område kan du läsa våra tolkutbildningar - Samhälle, Sjukvård, Migration/asyl och Juridik. Om du vill bli auktoriserad tolk vänder du dig till Kammarkollegiet som testar dina kunskaper och som har behörighet att auktorisera tolkar. För att lyckas med auktoriseringen kan det vara en fördel att arbeta en tid som kontakttolk efter utbildningen.

Kan jag jobba som tolk efter denna kurs?
Vänd dig gärna till tolkförmedlingarna och fråga vad de har för behov av det språk du kan erbjuda och vad de har för krav.

Kursledare

Mehdi Izzeddine

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Kursperiod
6 apr 2024 - 7 apr 2024
Lördag, Söndag
Antal tillfällen
2
Första tillfället
lör 6 apr 2024 kl 09:00-15:00
 • sön 7 apr 2024 kl 09:00 - 15:00
Studietimmar
14
Kurs-ID
406634
Pris
1500 kr