Tolkutbildning - Juridik för tolkar distans live

Plats Distans

Kursen som ges via Teams behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen.

Boka nu

Distans Live - det innebär att du deltar samtidigt som andra deltagare och kursledaren, men hemifrån via dator eller läsplatta. Vi använder Teams för träffarna.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i juridik för tolkning inom polis- och domstolsväsendet samt i juridisk terminologi på svenska.

Innehåll

 • Statsförvaltningen och lagstiftningsförfarandet
 • Vad är juridik
 • Individen och samhället
 • Den offentliga förvaltningen
 • Familjen
 • Arv
 • Avtal och köp
 • Bolag, föreningar och stiftelser
 • Fast egendom
 • Allemansrätten
 • Advokater
 • Polis, åklagare och tull
 • Rättshjälp och rättsskydd
 • Processen (allmänt)
 • Tvistemålet (civilprocess)
 • Brottmålet (straffprocess)
 • Brottet
 • Straffet (påföljdssystemet)
 • Kriminalvården
 • Tolketik och tolkningsteknik
 • Rollspelsövningar inom relevanta områden

Förkunskaper
Mycket goda språkkunskaper krävs i båda språken och att du har gått Tolkutbildning - Introduktionskurs distans live.

Upplägg

Vi använder Teams för träffarna där du förväntas delta med mikrofon och webbkamera igång.

Anmälan och intyg
Anmälan är bindande, se våra anmälningsvillkor innan du bokar dig. Intyg skickas efter kursens slut om du har 75% närvaro, kursen är slutbetald och du har gått Tolkutbildning - Introduktionskurs distans live.

Kan jag jobba som tolk efter denna kurs?
Vänd dig gärna till tolkförmedlingarna och fråga vad de har för behov av det språk du kan erbjuda och vad de har för krav.

Kursledare

Mehdi Izzeddine

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Kursperiod
16 maj 2024 - 20 jun 2024
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
tor 16 maj 2024 kl 18:00-21:00
 • tis 21 maj 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 23 maj 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 28 maj 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 30 maj 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 4 jun 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 11 jun 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 13 jun 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 18 jun 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 20 jun 2024 kl 18:00 - 21:00
Studietimmar
40
Kurs-ID
406630
Pris
4200 kr