Tolkutbildning - Migration/Asyl distans live

Plats Distans

Kursen som ges via Teams behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen.

Boka nu

Distans Live - det innebär att du deltar samtidigt som andra deltagare och kursledaren, men hemifrån via dator eller läsplatta. Vi använder Teams för träffarna.

Innehåll

 • Asylprocessen
 • Tillståndsärenden
 • Avvisning, utvisning
 • Förvar
 • Brott enligt utlänningslagen
 • Mottagande av asylsökande
 • Kognitiv intervjumetodik i enlighet med Migrationsverkets handläggarutbildningar
 • Tolketik och tolkningsteknik
 • Terminologi
 • Rollspelsövningar

Mål 

 • Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enligt utlänningslagstiftningen
 • Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik
 • Träna deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationen
 • Kursen skall ge tolken övning i att använda och förstå facktermer och speciella fraser

Kursmaterial Utlänningslagen, utlänningsförordningen, Lagen om mottagande av asylsökande (LMA), flyktingkonventionen.

Förkunskaper
Mycket goda språkkunskaper krävs i båda språken och att du har gått Tolkutbildning - Introduktionskurs distans live och helst även kursen Juridik för tolkar distans live.

Upplägg

Vi använder Teams för träffarna där du förväntas delta med mikrofon och webbkamera igång.

Anmälan och intyg
Anmälan är bindande, se våra anmälningsvillkor innan du bokar dig. Intyg skickas efter kursens slut om du har 75% närvaro, kursen är slutbetald och du har gått Tolkutbildning - Introduktionskurs.

Kan jag jobba som tolk efter denna kurs?
Vänd dig gärna till tolkförmedlingarna och fråga vad de har för behov av det språk du kan erbjuda och vad de har för krav.

Kursledare

Mehdi Izzeddine

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Helsingborg

info.sydvast@folkuniversitetet.se

Kursperiod
12 mar 2024 - 16 apr 2024
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
tis 12 mar 2024 kl 18:00-21:00
 • tor 14 mar 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 19 mar 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 21 mar 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 26 mar 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 2 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 4 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 9 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 11 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 16 apr 2024 kl 18:00 - 21:00
Studietimmar
40
Kurs-ID
405219
Pris
4200 kr