Tolkutbildning, Migrationstolk - DISTANS

Plats Distans

Folkuniversitetet anordnar utbildning av kontakttolkar. Handledaren är auktoriserad tolk med lång erfarenhet. Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Boka kursen nu

Kursen behandlar frågor kring tolketik och tolkningsteknik och ger möjligheten att vidareutveckla din tolkningsförmåga och behärskning av tolksituationen.

Syfte

- Ge tolken grundläggande kunskaper i asylförfarandet för tolkning under asyl- och tillståndsprocessen samt tolkning hos polisen enl. utlänningslagstiftningen
- Behandla frågor kring tolketik och tolkningsteknik
- Träna deltagarnas tolkningsförmåga och bemästrande av tolkningssituationen
- Kursen skall ge tolken övning i att bl. a. använda och förstå inom området förekommande facktermer och speciella fraser med mera.

Kursinnehåll:

Asylprocessen
- Tillståndsärenden
- Avvisning, utvisning
- Förvar
- Brott enligt utlänningslagen
- Mottagande av asylsökande
- Kognitiv intervjumetodik i enlighet med Migrationsverkets handläggarutbildningar
- Tolketik och tolkningsteknik
- Terminologi
 Rollspelsövningar

Kursintyg

För att få intyg måste du ha gått introduktionskursen. Du får intyg om du har minst 75 % närvaro. Din totala närvaro kommer att framgå i kursintyget.

Förkunskaper

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs. Du måste ha genomgången tolkkurs-introduktion.

Kursmaterial

Utlänningslagen, utlänningsförordningen, Lagen om mottagande av asylsökande (LMA), flyktingkonventionen.

Kursledare

Mladenka Djukic

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Jönköping

info.jonkoping@folkuniversitetet.se

Kursperiod
13 maj 2023 - 20 maj 2023
Lördag, Söndag
Antal tillfällen
3
Första tillfället
lör 13 maj 2023 kl 08:30-15:30
  • sön 14 maj 2023 kl 08:30 - 15:30
  • lör 20 maj 2023 kl 08:30 - 15:30
Studietimmar
24
Kurs-ID
100802
Pris
2650 kr