Tolka i skolan

Plats Distans

Välkommen till en fördjupande distanskurs för aktiva tolkar på temat Tolka i skolan – organisation, samtal och utredningar!

Att tolka i skolan kräver dels kunskaper ring utbildningssystem och regelverk, men också god teknik kring att tolka för barn, etiskt förhållningssätt och samtalsteknik kring svåra samtal, testning av elever mm.

Denna kurs leds av Olga Öhgren, erfaren auktoriserad tolk och tolklärare, och Lena Gyllenman, leg psykolog med erfarenhet av arbete som skolpsykolog.

Kursen omfattar bland annat:

  • Lagarna som styr inom utbildningssystemet.
  • Förskolan: läroplaner, antagning mm
  • Grundskolan: läroplan, betygssystem mm
  • Gymnasieskolan: läroplan, program och ämnen
  • Utvecklingssamtal och utbildningsplaner med omdömen
  • Stöd för elever med särskilda behov, elevhälsa.
  • Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
  • Utredningar med skolpsykolog/skolläkare
  • Eget arbete: orientera sig i läroplaner mm och jobba med terminologi

Kursen omfattar och genomförs av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.  

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

Kursens upplägg 

Kursen genomförs på heldistans över Teams. Den består av föreläsningar, samtal, reflektioner och gruppdiskussioner, samt hemarbete. Den delas upp på 8 träffar, med hemarbete mellan gångerna.

Undervisningsspråket är svenska och ingen specifik språkhandledning ges.

För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande under uppstartsträffen och totalt minst 80 % av utbildningstiden. 

 

Hela kursen ges över plattformen Teams. Du måste därför ha tillgång till dator eller platta med stabil internetuppkoppling samt ett Teams-konto (kostnadsfritt). 

Schema

Måndagar: 3/10, 10/10 kl.18-21

Onsdagar: 5/10, 12/10, 19/10 kl.18-21

Söndagar: 16/10 och 23/10 kl.15-18, 30/10 kl.18-21

Kontakt

Vid frågor, mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

 

 

 

Kursledare

Olga Öhgren

Lena Gyllenman

Tid
03 okt 2022 - 30 okt 2022
Må 18:00 - 21:00
On 18:00 - 21:00
Sö 15:00 - 18:00
Sö 18:00 - 21:00
Tillfällen
8
Studietimmar
30
Kurs-ID
1148010
Pris
600 kr