Sjukvårdstolkning- Äldrevård och demensjukdomar

Plats Distans

Välkommen till en fördjupande distanskurs för aktiva tolkar! Ämneskunskaper och språkhandledning i ryska och minst ett språk till.

Boka kursen nu

Välkommen till en fördjupningskurs i tolkning inom äldrevården. Att tolka för äldre kräver sakkunskaper kring den vård som bedrivs, men också tolkteknisk förmåga och förmåga att hantera de etiska dilemman som uppstår när man tolkar för personer som är sköra och många gånger har problem med minne, kommunikation och kognitiva förmågor.

Utbildningen ges på heldistans och innehåller både realia och språkhandledning. Läs mer under ”Kursens upplägg”. Den omfattar 24 klocktimmar över två veckor, och kan därför läsas parallellt med A-kassa.

Utbildningen finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

Kursens innehåll

I denna kurs tar vi bland annat upp:

  • Äldrevårdens och äldreomsorgens organisation
  • Demenssjukdomar och depression hos äldre
    • Diagnoser
    • Utredning
    • Bemötande
  • Vanliga sjukdomstillstånd bland äldre
  • Vård i livets slutskede

Kursens upplägg

Kursen omfattar en realiadel (16 h) som kan läsas av alla språkgrupper, och en språkhandledningsdel (8 h) som erbjuds på ryska, samt minst ett språk till, beroende på vilka språkgrupper som söker och tillgång på handledare. Ange när du anmäler dig vilket språk du talar. Vi kommer alltså att bestämma vilka språk som ges språkhandledning när vi ser vilka som anmäler sig. De som inte kan få språkhandledning erbjuds ändå att delta i realiadelen.

Kursen ges på distans via Teams, och startar upp med en kvällsträff måndagen 11/10 och utdelning av hemuppgifter. Ni har sedan fortsatta realiastudier lö 16/10-17/10. Deltagande i enbart denna del kostar 450 kr.

Ni som får möjlighet till språkhandledning kommer att ha denna lördag-söndag helgen efter. För detta betalar du ytterligare 200 kr. Vi fakturerar kursen när vi vet vilka deltagare som får handledning, så välj fakturaalternativet när du bokar, inte direktbetalning.

För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande och aktivt deltagande minst 80 % av utbildningstiden, samt deltar vid uppstartsträffen.

Schema

Måndag 11/10 18-21           Uppstart

Lördag 16/10 8-16               Ämnesstudier

Söndag 17/10 8-16              Ämnesstudier

Lördag 23/10 9-12               Språkhandledning

Söndag 24/10 9-12              Språkhandledning

Kursledare

Kursen leds Olga Öhgren, auktoriserad tolk i ryska, och mångårig lärare på tolkutbildningen, samt språkhandledare i de språk som blir aktuella. 

Kontakt

Vid frågor, maila till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

 

Tid
11 okt 2021 - 24 okt 2021
Må 18:00 - 21:00
Lö 08:00 - 16:00
Lö 09:00 - 12:00
Sö 08:00 - 16:00
Sö 09:00 - 12:00
Tillfällen
5
Studietimmar
32
Kurs-ID
1106076
Pris
650 kr