Sjukvårdstolkning: Psykisk ohälsa och psykiatri

Plats Distans

Välkommen till en fördjupande distanskurs i psykiatri för aktiva tolkar! Anmäl dig direkt om du vill få plats, efterfrågan är stor.

Att möta patienter inom psykiatrin kräver god förståelse för hur psykiatrisk vård är organiserad, kunskap om aktuella diagnoser och begrepp, samt förmåga att hantera människor i svåra situationer.

Kursen omfattar 31 studietimmar (24 klocktimmar) och genomförs av tolkutbildningen på Folkuniversitetet i Östersund. Den finansieras av Myndigheten för Yrkeshögskola.

 

Behörighetskrav

För att delta i kursen behöver du vara aktivt arbetande som tolk och kunna styrka detta genom ett intyg från din uppdragsgivare.

Ansök genom att trycka på "Boka kursen nu”. Fyll i professionell tolkerfarenhet under "meddelanden”, och mejla ett intyg från din tolkförmedling snarast till tolkutbildning@folkuniversitetet.se. Ange i mejlet vilken kurs du söker. Vi återkommer sedan med besked om huruvida du fått plats eller inte. Den som inte skickat in intyg sätts på reservlistan.

 

Kursens innehåll

Efter avslutad utbildning kommer Du bland annat att ha fått fördjupad kunskap i:

  • Patientsäkerhet
  • Primär-, öppen- och sluten vård inom område psykisk ohälsa och psykiatri
  • Hur är sjukvården organiserad inom område psykiatri?
  • Vanligt förekommande sjukdomar, mediciner och behandlingar
  • Möte mellan behandlare och patient
  • Vanliga begrepp, uttryck och termer
  • Tolketik/tolkmetodik
  • Hur kan du som tolk ta hand om dig i och efter krävande samtal?

Kursledare

Kursen leds av Jennifer Meurling, leg psykolog och doktorand i migrationspsykologi, och Olga Öhgren, auktoriserad tolk.

Kursens upplägg

Kursen ges över åtta dagar, men en inledande träff på distans via Zoom måndag kväll där ämnet introduceras och ni får hemuppgifter att jobba med själva fram till helgen. Undervisningen återupptas sedan fredag kväll till söndag och kompletteras med en uppföljande kvällsträff på torsdagen den 25/11. 

På grund av att smittläget fortfarande är oroande har vi valt att lägga utbildningen helt på distans över Zoom, och har gjort några justeringar i schemat.

Hela kursen ges över plattformen Zoom. Du måste därför ha tillgång till dator eller platta med stabil internetuppkoppling samt ett Zoom-konto (kostnadsfritt).

I utbildningen varvas teori med reflektion, diskussion, erfarenhetsutbyte och viss praktik. För att bli godkänd på kursen och få ett kursintyg krävs att du är närvarande under uppstartsträffen och totalt minst 80 % av utbildningstiden.

Du har möjlighet att avboka kursen kostnadsfritt fram till 14 dagar innan kursstart.

Schema

Måndag 15/11        kl. 18.00-20.00                 Kursstart via Zoom

Tisdag-torsdag 16- 18/11                                 Eget arbete
Fredag 19/11          kl. 18.00-21.00                  Undervisning via Zoom

Lördag 20/11          kl. 9.00-15.00                    Undervisning via Zoom
Söndag 21/11         kl. 9.00-15.00                    Undervisning via Zoom

Torsdag 25/11        kl.18.00-20.00                   Uppföljande undervisning via Zoom

 

Kontakt

Vid frågor, mejla till tolkutbildning@folkuniversitetet.se så hör vi av oss!

Varmt välkommen!!!

 

Tid
15 nov 2021 - 25 nov 2021
Må 18:00 - 20:00
To 18:00 - 20:00
Fr 18:00 - 21:00
Lö 09:00 - 15:00
Sö 09:00 - 15:00
Tillfällen
5
Studietimmar
31
Kurs-ID
1100170
Pris
450 kr