Kurser i tolkning

Här finns vårt aktuella utbud av kurser för blivande tolkar. Du kan läsa till kontakttolk där handledarna är auktoriserade kontakttolkar med lång erfarenhet.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Mycket goda kunskaper i båda tolkspråken krävs.

Tolkning. Man med skägg och kvinna i bakgrunden.

29 resultat

29 resultat

Tolkutbildning - Juridik för tolkar

Kontakttolk, grundutbildning, distans

Sjukvårdstolkning- Äldrevård och demensjukdomar

Tolkutbildning - Sjukvårdstolkning distans live

Tolkutbildning - Samhällstolkning distans live

Tolkutbildning - Migration/Asyl distans live

Tolkutbildning - Juridik för tolkar distans live

Tolkning: Vaccinationer och smittsamma sjukdomar

Svenska – idiom, talesätt och prosodi – Distans

Validering för kontakttolkar