Teckenspråk för nybörjare Introduktion

Plats Stockholm

Lär dig grunderna i svenskt teckenspråk! Teckenspråk är ett visuellt språk och är det språk som de flesta döva i Sverige har som sitt modersmål. Folkuniversitetet i samarbete med Teckenspråksakademin.

Boka kursen nu

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper och som vill lära dig grunderna i det svenska teckenspråket.

Syfte

Du får lära dig att använda med båda händerna och olika ansiktsuttryck m.m. Du ska få lära sig att uttrycka sig på teckenspråket och att kommunicera med andra på teckenspråk vid alla kurstillfällen.

Mål

Efter avslutad kurs ska du kunna kommunicera hjälpligt i vardagliga situationer. Du lär dig teckna användbara fraser och ord.

Beskrivning/innehåll

Elementära kunskaper om Teckenspråkets grammatik och kommunikationsövningar.

 • Grundstruktur i ett tecken
 • Munnen – den icke manuella delen
 • Ansiktsuttryck som språkliga funktioner i teckenspråk
 • Grundtal
 • Godtyckliga och motiverade tecken
 • Grundläggande ordföljd
 • Formförändringar för lexikala tecken
 • Avbildande tecken
 • Pronominella uttryck
 • Tidsuttryck
 • NegationForm och storlek beskrivande
 • Svenska handalfabetet
 • Kommunikativa strategier för samtal
 • Hälsningsfraser och presentation av sig själv och familjen.
 • Arbetssätt

  Teoretiska genomgångar av t.ex ett ämne inom teckenspråkets grammatik varvas med praktisk träning i ­meningsfulla sammanhang för nybörjaren. Vi kommer att jobba individuellt såväl som i par och grupp. Kurstillfällena ägnas främst åt muntliga övningar på teckenspråk och därför är det viktigt att man förbereder sig väl mellan kurstillfällena.

  Vi samarbetar med Teckenspråksakademin.

Har du frågor?

Kontakta Åsa Klum

asa.klum@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2022 - 02 nov 2022
On 17:00 - 18:30
Tillfällen
6
Studietimmar
12
Kurs-ID
1142670
Pris
1450 kr