Teckenspråk, fortsättning steg 2

Plats Göteborg

Teckenspråk gör det möjligt för döva och hörselskadade att kommunicera med varandra och med omgivningen.

Boka kursen nu

Det här är kursen för dig som har en anhörig som använder teckenspråk, men också för dig som i ditt arbete kommer i kontakt med hörselskadade och/eller döva. Fortsättningskursen är även lämplig för dig som funderar på att utbilda dig inom teckenspråk eller bara har intresset för att få lära dig språket. Du kommer att få lära dig fortsättningen i att kommunicera med döva och även få en inblick i de dövas värld och kultur.

Mål
Efter avslutad kurs har du repeterat och vidareutvecklat grunderna i att kommunicera med personer som använder svenskt teckenspråk och har fått en fördjupad inblick i de teckenspråkigas värld och kultur.

Innehåll

  • Kommunikativa fraser.
  • Uttalsträning
  • Handalfabetet
  • Användbara ord och fraser ur vardagslivet
  • Siffror
  • Klockan, årstiderna, månaderna, veckodagarna och datum
  • Teckenspråkigas värld och kultur
  • Att kommunicera med teckenspråkiga personer
  • Tips på böcker, Internetsidor och tv-program

Arbetssätt
Teoretiska genomgångar av t.ex. teckenspråkets grammatik varvas med praktisk träning i för deltagarens meningsfulla sammanhang Vi kommer att jobba individuellt såväl som i par och helgrupp. Kurstillfällena ägnas främst åt muntliga övningar och därför är det viktigt att man förbereder sig väl mellan kurstillfällena.

Kursmaterial
Lärarens eget material

Maria Jacov

Teckenspråk är ett visuellt levande språk som man lär in på andra sätt än det talade språket.

Vi lär oss genom lek, spel, diskussion, teckenkorvstoppning och glädje. Tillsammans skapar vi en trygg lärandemiljö där vi utvecklar vår kommunikation.

Jag leder teckenspråkskurser på kvällstid och på dagtid jobbar jag som Skolvärdinna samt Teckenspråkstolk.

Maria Jacov

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet Göteborg språk. Tel: 031 - 10 65 10

kundcenter.vast@folkuniversitetet.se

Tid
16 sep 2020 - 02 dec 2020
On 17:30 - 19:00
Tillfällen
12
Plats
Norra Allégatan 6, 40317 Göteborg
Visa på karta
Studietimmar
24
Kurs-ID
1075708
Pris
2825 kr