Swedex B2 test i Umeå

Plats Umeå

Vill du visa att du har kunskaper i svenska? Swedex ger dig möjlighet att göra det!

Boka kursen nu
Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk framtaget av Folkuniversitetet. Testet kan tas av alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk,

Europarådets nivåskala för språkinlärning. Swedex kan tas oberoende av hur man har lärt sig svenska och är erkänt av Svenska institutet.

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva.

Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter.
Sista anmälningsdag är 24/4.

Kursledare

Frida Gidlund

Har du frågor?

Kontakta Frida Gidlund

frida.gidlund@folkuniversitetet.se

Tid
08 maj 2020 - 08 maj 2020
Fr 09:00 -
Kurs-ID
1066062
Pris
2500 kr