Swedex test - B2/C1

Plats Umeå

Vill du visa att du har kunskaper i svenska? Ett C1-resultat godtas av Socialstyrelsen för erhållande av yrkeslegitimationer.

Boka nu

Swedex – ett unikt test i svenska

Swedex är ett unikt, internationellt gångbart certifikatstest i svenska som främmande språk som erbjuds på ett stort antal orter och i flera länder. Testet är till för alla som inte har svenska som modersmål och relaterar till Gemensam europeisk referensram för språk (GERS).

Swedex finns i två olika versioner: A2B1-test och B2C1-test. Beroende på poängresultat och bedömning kan man erhålla ett Swedexcertifikat på A1 upp till C1-nivå. Testet kan göras oberoende av hur man har lärt sig svenska. Swedex är idag det snabbaste och mest effektiva sättet att bedöma språkkunskaper i svenska.

Swedex visar kunskaperna

Swedex testar praktiskt användbara kunskaper inom alla språkliga färdigheter: tala, läsa, höra och skriva. Ett Swedexcertifikat är en värdehandling som dokumenterar denna färdighet och öppnar därför för både rättvisare bedömning vid rekrytering och kvalitetssäkring inom många skilda verksamheter. Med certifikatet visar man sin arbetsgivare vad man verkligen kan.

Boka ditt Swedextest

Sista dag för ansökan är en vecka innan testdatum. Schemat för examen får du i samband med testet. Räkna med att det tar en heldag att genomföra examen.

Är du intresserad av att ta testet ett annat datum än de vi redan erbjuder, ta A2/B1-testet istället, eller gå en förberedande kurs inför testet får du gärna höra av dig till utbildningsledaren för språk på Folkuniversitetet Umeå, Lina Sandgren: lina.sandgren@folkuniversitetet.se

Kursledare

Lina Sandgren

-Att hjälpa någon att utveckla sin språkförmåga och -förståelse är något som ger mig energi och jag försöker se till att vi inte glömmer att språk är kul också!

Jag undervisar i svenska som andraspråk och är utbildningsledare i språk här på Folkuniversitetet i Umeå. Jag trivs verkligen i min roll som kursledare och lärare och ser fram emot mina kurstillfällen då jag och deltagarna kan få utbyte av varandras kunskaper, frågor och intressen. Jag tycker att det är viktigt att skapa en så god miljö som möjligt för språkutveckling där vi alla kan lära av varandra och att man vågar göra fel och kan lära sig av misstagen.

Jag är född i Umeå men uppvuxen runt om i världen. Min kärlek för andraspråksundervisning härrör från min fascination för språk och människor samt mina egna erfarenheter som svenskspråkig i engelskspråkiga skolor i flerspråkiga miljöer. 

Vägen till läraryrket har inte varit rak och har inneburit bland annat utbildning till fotograf och jobb på museum. Det var mina två år i Thailand som lärare i engelska som gav mig blodad tand vilket ledde till att jag utbildade mig till lärare i svenska som andraspråk och engelska.

Fredrik Vågberg

Jag undervisar i svenska som andraspråk på Folkuniversitetet i Umeå och arbetar till stor del med svenska för yrkeslivet.

För mig är det oerhört viktigt att ha roligt tillsammans i undervisningen och att ta vara på alla kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss till klassrummet. I mina kurser arbetar vi med det svenska språket i relation till kultur, samhälle, vardag och yrkesliv, och min målsättning är att bedriva undervisning som hjälper deltagarna att nå just sina språkliga mål – vilka de än må vara.

Jag är en legitimerad ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk med ett stort intresse för språk och olika kulturella uttryck. Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna på olika språknivåer, såväl grupper i klassrummet som enskilda språkinlärare på distans, och är certifierad testledare i Swedex A2B1 och B2C1.

lärare i svenska som andraspråk och svenska

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Umeå

umea@folkuniversitetet.se

Kursperiod
14 jun 2023 - 14 jun 2023
Onsdag
Antal tillfällen
1
Första tillfället
ons 14 jun 2023 kl 08:30-16:30
Plats
Nygatan 43, 90330 UMEÅ
Visa på karta
Studietimmar
7
Kurs-ID
500388
Pris
3750 kr