Swedex B2C1-testledarutbildning online ENDAST FU-ANSTÄLLDA

Plats Distans

Pedagogik är läran om utbildning. Det handlar både om hur man lär ut på ett effektiv sätt och om hur du själv lär dig bäst.

Boka nu

Utbildningen vänder sig till lärare som undervisar i svenska, har goda kunskaper i svenska (svenska som modersmål eller färdighet minst motsvarande C1 enligt Europarådets nivåbeskrivning) och som är intresserade av att fungera som testledare för Swedex.

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med GERS och Swedex så att de självständigt kan leda testen och bedöma de testdelar som ingår.
Kursen består av genomgångar, diskussioner och bedömningsuppgifter. I bedömningsuppgifterna får man ta del av autentiska exempel på skriftliga och muntliga test, både i grupp och individuellt. Dessutom går man igenom bedömningskriterier, testrutiner, riktlinjer och råd inför det muntliga testet.

Tidsåtgång: Kursen pågår under 6 veckor och deltagarna beräknas ägna ca 17 klocktimmar åt kursen varav ca 12 timmar är till hemarbete.

  • Vecka 1 Nätträff (obligatorisk): tisdag den 28 mars kl 13:30-16:00
  • Vecka 2-5 Hemarbete: schemalagda och obligatoriska inlämningsuppgifter med tre skriftliga och tre muntliga bedömningar
  • Vecka 6 Nätträff (obligatorisk): tisdag den  2 maj kl 13:30-15:30

OBS! Det finns ingen möjlighet till förlängning. Uppgifterna kan inte lämnas in i efterhand. Om man inte fullföljer kursen är man välkommen att anmäla sig till en senare kurs men då behöver vi ta ut en kursavgift. Senast avbokningsdatum är en vecka innan kursstart.

Kursintyg: För att erhålla godkänt resultat och kursintyg krävs att man slutfört samtliga uppgifter. För att kunna verka som testledare krävs godkänt resultat. Ett intyg är giltigt i 4 år. Det första skarpa testtillfället kommer att granskas av huvudtestcentret för att säkerställa kvalitén och som stöd för testledaren. Därefter görs regelbundna stickprov.

Anmälan: Skicka ditt CV till: swedex@folkuniversitetet.se. Du kommer att bli kontaktad för en kort intervju. Har du inte svenska som modersmål behöver du visa att du har minst C1-nivå i tal och skrift. Ev. kan du behöva göra Swedex skriftliga- och muntliga B2C1-test. 

(Vid intresse för att etablera ett Swedexcenter vid din institution kontakta gärna swedex@folkuniversitetet.se).

Kursledare

Ej Fastställd

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Göteborg

info.gbg@folkuniversitetet.se

Kursperiod
28 mar 2023 - 2 maj 2023
Tisdag
Antal tillfällen
2
Första tillfället
tis 28 mar 2023 kl 13:30-16:00
  • tis 2 maj 2023 kl 13:30 - 15:30
Studietimmar
15
Kurs-ID
300890
Pris
3625 kr