Svenska för omsorgspersonal i Gnesta

Plats Södertälje

Vill du börja arbeta inom den svenska äldrevården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient.

Boka nu

Målgrupp

Denna kurs riktar sig mot utrikes födda med låg utbildningsbakgrund, utan arbete och långt ifrån studier. 

Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på äldreboenden, hemtjänst etc och vill stärka din förmåga att kommunicera med patienter och kollegor men också få en helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt.

Kursens bygger på att du redan från början kan vissa enkla meningar och ha en viss svensk förståelse, motsvarande A2 på Europarådets nivåskala.

Kursens innehåll

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna och antalet äldre har blivit fler vilket ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och kommunicera med den sjuke. Vi vill ge dig som deltagare möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i omsorg utifrån följande kursinnehåll:

 • generella ord och begrepp för kroppsdelar, inre organ
 • kläder, instrument, sjukvårdsutrustning
 • varför och hur utförs vanligt förekommande medicintekniska uppgifter
 • samtal med kollegor
 • information och kommunikation till den sjuke
 • information och kommunikation till anhöriga
 • etiskt förhållningssätt

Kursens mål

Målet är att du med kort utbildning och stort utbildningsbehov ska kunna stärka dina möjligheter att i framtiden kunna etablera dig på arbetsmarknaden eller till fortsatta studier.

På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften och kommer att bekostas av deltagarna

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen vänder sig endast till dig som är utrikes född, folkbokförd i Sverige och med framförallt kort utbildningsbakgrund

Kursledare

Jasmine Lar

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 okt 2023 - 9 nov 2023
Måndag, Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
mån 9 okt 2023 kl 16:30-18:00
 • tor 12 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • mån 16 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • tor 19 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • mån 23 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • tor 26 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • mån 30 okt 2023 kl 16:30 - 18:00
 • tor 2 nov 2023 kl 16:30 - 18:00
 • mån 6 nov 2023 kl 16:30 - 18:00
 • tor 9 nov 2023 kl 16:30 - 18:00
Plats
Västra Storgatan 9, 64631 GNESTA
Visa på karta
Studietimmar
30
Kurs-ID
104931
Pris
0 kr