Språkstöd på arbetsplatsen

Plats Halmstad

Utbildning av språkstödjare. Öka kompetensen i språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på arbetsplatsen

Boka kursen nu
Innehåll
Språkanvändning och kommunikation på arbetsplatsen, språk och identitet, språk och kultur, kulturmöten. Utbildningen sker i dialog med ledning och ansvariga på arbetsplatsen och innehållet kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov.

Upplägg

Utbildningen består av 4 utbildningsträffar (halvdagar) och däremellan uppgifter med koppling till den egna arbetsplatsen. Det bör vara 2-4 veckor mellan varje utbildningsträff.

I upplägget ingår en informationsträff med berörda chefer innan kursens början samt två uppföljningsträffar med chefer och kursdeltagare efter avslutad kurs.

Utbildningen kan med fördel förläggas till lämplig lokal i anslutning till verksamheten men kan också genomföras i Folkuniversitetets egna utbildningslokaler. Antalet deltagare bör inte vara fler än ca 10 personer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till arbetsplatser och verksamheter inom olika sektorer i samhället som vill satsa på ett långsiktigt arbete med språkstöd på arbetsplatsen. Målet är utbildning av personer i personalgruppen som kan fungera som mentorer och språkstödjare för medarbetare med annat modersmål än svenska.

Kursledare
Eva Boström är utbildare i Svenska som andraspråk för vuxna med fokus på språkanvändning inom yrkeslivet och på arbetsplatsen. Hon har en mångårig erfarenhet som lärare och skolledare på gymnasieskolan, men arbetar nu uteslutande med utbildning i svenska för nyanlända samt utbildning av språkstödjare i arbetslivet.

Har du frågor?

Kontakta Mats Karlsson

mats.karlsson@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Tillfällen
4
Plats
Åkersgränd 1, 30295 Halmstad
Visa på karta
Studietimmar
20
Kurs-ID
1042074
Pris
6500 kr