Språkstöd på arbetsplatsen

Plats Falun

Utbildning av språkstödjare.

Boka kursen nu
Öka kompetensen i språkanvändning och kommunikation bland medarbetare på arbetsplatsen

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till arbetsplatser och verksamheter inom olika sektorer i samhället som vill satsa på ett långsiktigt arbete med språkstöd på arbetsplatsen. Målet är utbildning av personer i personalgruppen som kan fungera som mentorer och språkstödjare för medarbetare med annat modersmål än svenska.

Innehåll:
Språkanvändning och kommunikation på arbetsplatsen, språk och identitet, språk och kultur, kulturmöten. Utbildningen sker i dialog med ledning och ansvariga på arbetsplatsen och innehållet kommer att anpassas utifrån verksamhetens behov.

Upplägg:
Utbildningen består av 4 utbildningsträffar (halvdagar) och däremellan uppgifter med koppling till den egna arbetsplatsen. Det bör vara 2-4 veckor mellan varje utbildningsträff.

I upplägget ingår en informationsträff med berörda chefer innan kursens början samt två uppföljningsträffar med chefer och kursdeltagare efter avslutad kurs.

Utbildningen kan med fördel förläggas till lämplig lokal i anslutning till verksamheten men kan också genomföras i Folkuniversitetets egna utbildningslokaler. Antalet deltagare bör inte vara fler än ca 10 personer.

Kursledare:
Eva Boström är utbildare i Svenska som andraspråk för vuxna med fokus på språkanvändning inom yrkeslivet och på arbetsplatsen. Hon har en mångårig erfarenhet som lärare och skolledare på gymnasieskolan, men arbetar nu uteslutande med utbildning i svenska för nyanlända samt utbildning av språkstödjare i arbetslivet.

Medverkande

Eva Boström

Har du frågor?

Kontakta Mats Hallsten

mats.hallsten@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Tillfällen
4
Studietimmar
20
Kurs-ID
1034464
Pris
6500 kr