Svenska för kvinnor, grundnivå Distans Live

Plats Distans

Vill du snabbt komma igång med att prata och förstå svenska? Här får du chansen att studera svenska på distans i små grupper. På våra online kurser fokuserar vi på kommunikation.

Boka kursen nu

Målgrupp

Denna kurs riktar sig endast mot utrikes födda kvinnor som idag står utan sysselsättning dvs varken studerar, arbetar eller deltar i åtgärder via Arbetsförmedlingen, och behöver mer grundläggande svenska.

Kursens bygger på att du redan från början kan vissa enkla meningar och ha en viss svenskförståelse, motsvarande A1 på Europarådets nivåskala.

Kursens innehåll

På kursen lär du dig bland annat att hälsa, presentera dig, prata om dig själv (familj, fritid, studier, arbete etc.) och göra inköp. Vi övar mycket naturligt uttal. Du får läsa enkla dialoger och kortare texter och öva att förstå talad svenska. Du lär dig de grammatiska grunderna, till exempel ordföljd, tempus, substantiv- och adjektivböjning, pronomen och prepositioner.

Kursens mål

Målet är att du med kort utbildning och stort utbildningsbehov ska kunna stärka dina möjligheter att i framtiden kunna etablera dig på arbetsmarknaden eller till fortsatta studier - här får du grunden genom att kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer på svenska.

Arbetssätt

  • Vi arbetar med alla språkfärdigheter.
  • Undervisningen sker på svenska.
  • Du deltar aktivt på lektionerna
  • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Kursen körs uteslutande digitalt så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbkamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen vänder sig endast till kvinnor 20 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige, och dig med framförallt kort utbildningsbakgrund

Medverkande

Magdalena Bozena Greczichen

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
30 nov 2020 - 21 dec 2020
Må 09:30 - 11:45
On 09:30 - 11:45
Tillfällen
8
Studietimmar
24
Kurs-ID
1087768
Pris
0 kr