Svenska för omsorgspersonal Distans Live

Plats Distans

Vill du börja arbeta inom den svenska äldrevården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient.

Boka nu

Målgrupp

Denna kurs riktar sig mot utrikes födda med låg utbildningsbakgrund som är folkbokförda i Sverige med grundläggande kunskaper i Svenska. 

Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på äldreboenden, hemtjänst etc och vill stärka din förmåga att kommunicera med patienter och kollegor men också få en helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt.

Kursens bygger på att du redan från början kan vissa enkla meningar och ha en viss svenskförståelse, motsvarande A2 på Europarådets nivåskala.

Kursens innehåll

Detta är en kurs där du lär dig grundläggande svenska och får viss information om hur det fungerar i Sverige i arbetslivet. Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna och antalet äldre har blivit fler vilket ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och kommunicera med den sjuke. Vi vill ge dig som deltagare möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i omsorg utifrån följande kursinnehåll:

 • generella ord och begrepp för kroppsdelar, inre organ
 • kläder, instrument, sjukvårdsutrustning
 • varför och hur utförs vanligt förekommande medicintekniska uppgifter
 • samtal med kollegor
 • information och kommunikation till den sjuke
 • information och kommunikation till anhöriga
 • etiskt förhållningssätt
 • hur fungerar det på en arbetsplats med sjukdom, fika, semester
 •  Kollektivavtal
 • Rättigheter och skyldigheter på arbetet
 • Försäkringar  
 • Grundläggande miljökunskap

Kursens mål

Målet är att du med kort utbildning och stort utbildningsbehov ska kunna stärka dina möjligheter att i framtiden kunna etablera dig på arbetsmarknaden eller till fortsatta studier.

På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Kursen körs uteslutande digitalt så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbkamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.

Kurslitteratur ingår inte i kursavgiften och kommer att bekostas av deltagarna. Var god köp in Yrkessvenska i vård och omsorg - Cattrin Hurtig - häftad ISBN: 9789127453715. 

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen vänder sig till dig som är utrikes född, folkbokförd i Sverige och med framförallt kort utbildningsbakgrund

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
26 aug 2024 - 12 sep 2024
Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag
Antal tillfällen
10
Första tillfället
mån 26 aug 2024 kl 18:00-21:00
 • tis 27 aug 2024 kl 18:00 - 21:00
 • ons 28 aug 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 29 aug 2024 kl 18:00 - 21:00
 • mån 2 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 3 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • ons 4 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 5 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • mån 9 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tis 10 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • ons 11 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
 • tor 12 sep 2024 kl 18:00 - 21:00
Studietimmar
46
Kurs-ID
118777
Pris
0 kr