Svenska/Swedish - skräddsy din egen kurs/create your own course

Plats Distans

Skräddarsy din kurs i svenska! Våra legitimerade lärare hjälper dig oavsett språknivå och önskemål. Create your own Swedish course! Our certified teachers can help you whatever your language level or wishes are.

Förkunskaper (English version further down)

Inga förkunskaper krävs. Vi kan hjälpa dig oavsett språknivå. Om du är nyfiken på din nuvarande nivå kan du göra vårt webbaserade språktest.

Det vi erbjuder:

  • Individuell undervisning med legitimerad lärare i svenska som andraspråk.
  • Anpassad undervisning utifrån dina behov och önskemål. 
  • Distanskurs.

Vi kan hjälpa dig med skriftlig och muntlig förmåga samt läs- och hörförståelse.

Vi skräddarsyr kursen efter vad du behöver. Det kan exempelvis vara en kort intensiv kurs för att förbereda dig inför en muntlig presentation eller en längre kurs från nybörjarnivå upp till C1-nivå.
Vi kan erbjuda kursen till såväl privatperson som företag.

Intresserad? Hör av dig till kursansvarig Lina Sandgren per mejl för att boka tid för en gratis konsultation för att få en offert:
lina.sandgren@folkuniversitetet.se

(English)

Prerequisites

No prerequisites necessary. We can help you regardless of your language level. In case you are curious as to your current language level, you can take our language level test online.

What we can offer:

  • Private tutoring with certified Swedish as a second language teachers.
  • Tutoring tailored to your needs and wishes.
  • Lessons online.

We can help you with written and verbal communication as well as your reading and listening skills.

We tailor the course according to your goals and wishes. That includes everything from a short intensive course to prepare for an oral presentation to a longer course elevating you from beginner to advanced level Swedish. 
This course is available to both companies and private individuals.

Interested? Then please contact our course coordinator Lina Sandgren via email to book an appointment for a free consultation in order to get a quote:
lina.sandgren@folkuniversitetet.se.

Kursledare

Lina Sandgren

-Att hjälpa någon att utveckla sin språkförmåga och -förståelse är något som ger mig energi och jag försöker se till att vi inte glömmer att språk är kul också!

Jag undervisar i svenska som andraspråk och är utbildningsledare i språk här på Folkuniversitetet i Umeå. Jag trivs verkligen i min roll som kursledare och lärare och ser fram emot mina kurstillfällen då jag och deltagarna kan få utbyte av varandras kunskaper, frågor och intressen. Jag tycker att det är viktigt att skapa en så god miljö som möjligt för språkutveckling där vi alla kan lära av varandra och att man vågar göra fel och kan lära sig av misstagen.

Jag är född i Umeå men uppvuxen runt om i världen. Min kärlek för andraspråksundervisning härrör från min fascination för språk och människor samt mina egna erfarenheter som svenskspråkig i engelskspråkiga skolor i flerspråkiga miljöer. 

Vägen till läraryrket har inte varit rak och har inneburit bland annat utbildning till fotograf och jobb på museum. Det var mina två år i Thailand som lärare i engelska som gav mig blodad tand vilket ledde till att jag utbildade mig till lärare i svenska som andraspråk och engelska.

Lilian Spånberg

- Så länge jag kan minnas har jag ägnat mig åt någon form av undervisning och jag kommer nog aldrig sluta hjälpa andra utvecklas.

Jag är legitimerad lärare med lång erfarenhet inom vuxenutbildning och inom svenska som andraspråk. Jag har undervisat elever från hela världen och att jag får möjligheten att göra just det är den största fördelen med mitt jobb. En stor drivkraft för mig är att det är så otroligt roligt att lära sig nya saker, något som både jag och mina elever får göra i mitt klassrum. Varje lektion är ett värdefullt tillfälle, och det vi lär oss har vi med oss resten av livet.

Jag utbildade mig till lärare vid Umeå Universitet och har bland annat 120 hp inom svenska som andraspråk.. Jag har arbetat som lärare i cirka tio år och nästan lika länge åt Folkuniversitetet i Umeå. Eftersom jag själv älskar att lära mig nya saker har jag läst en lång rad kurser inom vitt skilda områden och jag kommer med all säkerhet fortsätta gå kurser resten av livet.

Fredrik Vågberg

Jag undervisar i svenska som andraspråk på Folkuniversitetet i Umeå och arbetar till stor del med svenska för yrkeslivet.

För mig är det oerhört viktigt att ha roligt tillsammans i undervisningen och att ta vara på alla kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss till klassrummet. I mina kurser arbetar vi med det svenska språket i relation till kultur, samhälle, vardag och yrkesliv, och min målsättning är att bedriva undervisning som hjälper deltagarna att nå just sina språkliga mål – vilka de än må vara.

Jag är en legitimerad ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk med ett stort intresse för språk och olika kulturella uttryck. Jag har erfarenhet av att undervisa vuxna på olika språknivåer, såväl grupper i klassrummet som enskilda språkinlärare på distans, och är certifierad testledare i Swedex A2B1 och B2C1.

lärare i svenska som andraspråk och svenska

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Umeå

umea@folkuniversitetet.se

Antal tillfällen
1
Första tillfället
kl -
Studietimmar
2
Kurs-ID
501304
Pris
0 kr