Svenska för lokalvårdspersonal Distans Live

Plats Distans

Vill du börja arbeta inom lokalvård? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna kurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot kunder.

Boka kursen nu

Målgrupp

Denna kurs riktar sig mot utrikes födda kvinnor med låg utbildningbakgrund, utan arbete och långt ifrån studier.

Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på städbolag och vill stärka din förmåga att kommunicera med kunder och kollegor men också få en helhetssyn.

Kursens bygger på att du redan från början kan vissa enkla meningar och ha en viss svenskförståelse, motsvarande A2 på Europarådets nivåskala.

Kursens innehåll

Vi vill ge dig som deltagare möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i lokalvård utifrån följande kursinnehåll:
  • generella ord och begrepp städmaterial och städmetoder
  • skyddskläder, utrustning och redskap
  • samtal med kollegor
  • information och kommunikation till kund
  • etiskt förhållningssätt

Kursens mål

På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring om lokalvård för att kunna diskutera med svensktalande kollegor och kunder.

Arbetssätt

  • Vi arbetar med alla språkfärdigheter.
  • Undervisningen sker på svenska.
  • Du deltar aktivt på lektionerna
  • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Kursen körs uteslutande digitalt så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbkamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen vänder sig endast till kvinnor 20 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige och dig med framförallt kort utbildningsbakgrund

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
10 okt 2022 - 12 dec 2022
Må 18:00 - 19:30
On 18:00 - 19:30
Tillfällen
20
Studietimmar
40
Kurs-ID
1145557
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr