Svenska för föräldralediga Distans Live

Plats Distans

Vill du snabbt komma igång med att prata och förstå svenska? Här får du chansen att studera svenska på distans i små grupper. På våra online kurser fokuserar vi på kommunikation.

Boka kursen nu

Vem kan gå kursen?

Denna kurs riktas endast mot utrikes födda kvinnor med barn som har behov av att lära sig svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att de är hemma med barn. Vid anmälan - var vänlig uppge barnets ålder så vi utifrån det kan bilda grupper.

Kursens bygger på att du redan från början säga flera meningar och ha grundläggande svenskförståelse, motsvarande A2 på Europarådets nivåskala.

Kursens mål

Målet är att du ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer.

Kursinnehåll

På kursen får du bland annat prata om livet i Sverige, arbetsliv, och utbildning i både dåtid och nutid. Vi övar mycket naturligt uttal. Du får läsa dialoger och kortare texter och öva att förstå talad svenska. Du bygger på de grammatiska grunderna och arbetar med bland annat ordföljd, tempus, adjektiv, adverb, pronomen och prepositioner.

Arbetssätt

Vi arbetar med alla språkfärdigheter, men fokus ligger på muntlig kommunikation.
  • Undervisningen sker på svenska.
  • Du deltar aktivt på lektionerna.
  • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion.

övrig information:

Kursen körs uteslutande digitalt så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbkamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.

Kursledare

Anna Hultenheim

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
07 dec 2021 - 01 feb 2022
Ti 18:15 - 19:45
To 18:15 - 19:45
Tillfällen
14
Studietimmar
28
Kurs-ID
1114770
Fåtal platser kvar
Pris
0 kr