Akademisk svenska AMNI - Distans Live

Plats Distans

Medverka i vår kurs akademisk svenska som fortbildar dig i svenska språket. Här får du värdefulla kunskaper för att förbereda dig på nya möten i akademiska sammanhang.

Boka kursen nu
OBS ! Kursstarten framflyttad, du som är anmäld har fått meddelande till din e-post.Nytt datum kommer att meddelas inom kort.

Riksdagen har beslutat att tillföra studieförbunden medel för att erbjuda kompetensutveckling för vuxna, som påverkats av coronapandemin. Syftet är att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig så att de är bättre rustade för arbetslivet när konjunkturen vänder. Kursen är kostnadsfri, men du betalar eventuellt kursmaterial själv. Du förbinder dig också att fullfölja kursen om du inte avanmält dig senast en vecka innan kursstart.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som blivit eller riskerar att bli korttidspermitterad, varslad eller arbetslös och som är mellan 18 och 65 år. Du får endast delta i en av de kurser som Folkuniversitetet nu erbjuder med hjälp av dessa statliga medel, dvs du kan inte anmäla dig till flera av de kostnadsfria kurserna.

Förkunskaper

Du som deltar bör ha SVA03 eller motsvarande ( kursen riktar sig till akademiker med svenska som andraspråk). Goda språkliga förkunskaper är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen

Mål

Vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Utveckla det egna akademiska språket. Kursen är en genomgång och introduktion till att utveckla språket i akademiska sammanhang.

Ingen bedömning av deltagares språkliga nivå.

Kursinnehåll

Akademiskt läsande och skrivande
Högskolan som studiemiljö
Konkreta råd om studieteknik för högre studier
Att utvecklas genom respons.
Utmärkande drag i den vetenskapliga texten.

Kursupplägg

Lektionerna sker via Teams. Du som medverkar behöver ha tillgång till dator med kamera samt hörlurar med mikrofon.

Kursmaterial

Kursmaterial betalas av dig som kursdeltagare och du införskaffar litteraturen själv.
Akademiskt läsande och skrivande (Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg, ISBN 9789144092546)
Form i fokus C (Cecilia Fasth, Anita Kannermark, ISBN 9789174347319)

Särskilda anmälningsvillkor
Kursen är kostnadsfri, men vi kommer att ta ut en avbokningsavgift på 500 kr om du inte deltar på minst hälften av kurstillfällena.

Kursledare

Maria Wehbe Hayrapetian

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
19 okt 2021 - 21 dec 2021
Ti 13:00 - 16:00
Tillfällen
10
Studietimmar
40
Kurs-ID
1111293
Pris
0 kr