Grammatikakuten - satslära Distans Live

Plats Distans

När du läser ett främmande språk underlättar det om du är säker på de grammatiska begreppen. Vad är ett verb? Vad är ett predikat? Vad kännetecknar en huvudsats och en bisats? Detta arbetas med utifrån den svenska grammatiken.

Boka kursen nu

Målgrupp

Deltagare i kurser i främmande språk som tycker att de behöver repetera de grammatiska begreppen. Du har svenska som modersmål eller kan flytande svenska (du måste ha avklarat svenska på gymnasienivå). .

Innehåll - Tema

Satslära - fokus på hur man kopplar olika meningar: vad är huvudsats? vad är bisats? Hur kopplar man meningar? Man går igenom olika typer av meningar.

Viktigt att veta

OBS! Kursen är ingen snabbrepetition av de svenska grammatikreglerna! Vi går igenom grammatik begreppen så att du kan föja med när du studerar en kurs i ett främmande språk. Vad är ett verb? Vad är en predikat? Vilka är huvudsatser och vilka bisatser? Vi kommer att besvara sådana frågor med den svenska grammatiken som utgångspunkten.

Mål

Att du ska bli säkrare påde grammatiska begreppen inom svensk grammatik och deras funktion.

Arbetssätt

Du arbetar aktivt med övningar i par eller i små grupper.

Studiematerial

Du får studiematerial av din lärare.

Kursledare

Giulia Da Lio

Har du frågor?

Kontakta Åsa Klum

asa.klum@folkuniversitetet.se

Tid
13 nov 2021 - 13 nov 2021
Lö 10:00 - 13:15
Tillfällen
1
Studietimmar
4
Kurs-ID
1106743
Pris
300 kr