Svenska för omsorgspersonal Distans Live

Plats Distans

Vill du börja arbeta inom den svenska äldrevården? Om så är fallet är det viktigt att ha goda kunskaper i det svenska språket. I denna distanskurs betonar vi vikten av god kommunikation och gott bemötande gentemot patient.

Boka kursen nu

Målgrupp

Denna kurs riktar sig mot utrikes födda kvinnor med låg utbildningbakgrund, utan arbete och långt ifrån studier.

Kursen riktar sig till dig som planerar att söka arbete på äldreboenden, hemtjänst etc och vill stärka din förmåga att kommunicera med patienter och kollegor men också få en helhetssyn och ett empatiskt förhållningssätt.

Kursens bygger på att du redan från början kan vissa enkla meningar och ha en viss svenskförståelse, motsvarande A2 på Europarådets nivåskala.

Kursens innehåll

Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna och antalet äldre har blivit fler vilket ställer högre krav på personalens kompetens, inte minst förmågan att förstå och kommunicera med den sjuke. Vi vill ge dig som deltagare möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i omsorg utifrån följande kursinnehåll:
 • generella ord och begrepp för kroppsdelar, inre organ
 • kläder, instrument, sjukvårdsutrustning
 • varför och hur utförs vanligt förekommande medicintekniska uppgifter
 • samtal med kollegor
 • information och kommunikation till den sjuke
 • information och kommunikation till anhöriga
 • etiskt förhållningssätt

Kursens mål

På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.På den här kursen är fokus att öka ditt ordförråd och kunskap kring begrepp från äldre- och hälsovården för att kunna diskutera med svensktalande kollegor, patienter och anhöriga.

Arbetssätt

 • Vi arbetar med alla språkfärdigheter.
 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion

Kursintyg

Vid begäran skriver vi gärna ett kursintyg för aktuell kurs vid 75 procents närvaro.

Övrig information

Kursen körs uteslutande digitalt så kursledare samt deltagare är online samtidigt vid varje kurstillfälle. I denna kurs kan du sitta hemma och ta del av kursen - allt du behöver är en dator, ipad eller mobil med uppkoppling samt en webbkamera. Vid varje tillfälle ser och hör ni övriga kursdeltagare samt er kursledare.

Särskilda anmälningsvillkor

Kursen vänder sig endast till kvinnor 20 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige och dig med framförallt kort utbildningsbakgrund

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
31 maj 2021
Må 16:30 - 18:00
On 16:30 - 18:00
To 16:30 - 18:00
Tillfällen
20
Studietimmar
40
Kurs-ID
1102877
Pris
0 kr