Svenska lätt konversation

Plats Växjö

Det finns bara ett sätt att bli bättre på att prata svenska - att göra det. Här får du prata svenska en kväll i veckan under åtta veckors tid. Få ut mer av din svenska i vardagen, arbetet eller i umgänget med svensktalande vänner.

Boka kursen nu

Mål

Målet är att du efter kursen ska kunna uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett tydligare och mer spontat sätt. Du ska även kunna kommunicera med färre missförstånd.

Förkunskaper

Detta är en kurs i svenska för dig som har kunskaper motsvarande nivå A2 enligt Europarådet nivåskala.

Kursinnehåll

Undervisningen pågar under 8 veckor. Totalt 16 studietimmar( 1 studietimme är 45 minuter). Undervisningen sker helt på svenska. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna. För att kunna tillgodogöra kursen bör du avsätta tid för hemuppgifter. Redan uppnådda kunskaper inom det svenska språket repeteras och förstärks.

Kurslitteratur

Kurslitteratur ingår inte i priset för kursen. Information om kurslitteratur får du i kallelsen eller vid första kurstillfället.

Med anledning av covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.
Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och handsprit.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.
Behöver du ett annat upplägg? Hör av dig! Vi tar fram skräddarsydda lösningar för alla typer av undervisning.

Kursledare

Christopher Johansson

Har du frågor?

Kontakta Sanna Krizmanic

sanna.krizmanic@folkuniversitetet.se

Tid
28 sep 2021 - 02 nov 2021
Ti 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Plats
Lineborgsplan 11, 35233 Växjö
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1101092
Pris
1395 kr