Svenska A2 konversation

Plats Västerås

En kurs i svenska för dig som vill fokusera på muntlig kommunikation och uttal.

Förkunskaper
Denna kurs passar dig som befinner sig på A2 nivå. Du har läst ca 40-60 studietimmar svenska. Gör gärna språktestet som finns på vår hemsida för att bedöma dina kunskaper.

Mål
I denna kurs bygger du upp ett allmänt ordförråd, lär dig fraser och uttryck och får öva på att uttala svenska ord och fraser.

Kursinnehåll
Muntliga kommuniktationsövningar
Ordförråd och fraser
Uttalsövningar

Kursupplägg
12 lektionstimmar á 45 minuter

Kurslitteratur
Kurslitteratur ingår inte i kurspriset. Mer information om kurslitteratur ges i samband med första kurstillfället.

Kursledare

Ewa Lindström-Björn

Har du frågor?

Kontakta Katarina Andersson

katarina.a@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
Tillfällen
6
Plats
Smedjegatan 9-11, 72213 Västerås
Visa på karta
Studietimmar
12
Kurs-ID
1043196
Pris
1260 kr