Svenska Konversation B1/B2

Plats Umeå

Vill du bli bättre på att prata svenska och utveckla ditt ordförråd? Här fokuserar vi på kommunikation.

Boka kursen nu

Kursens mål

Efter kursen kommer du att utrrycka dig säkrare och mer nyanserat i samtal, både i sociala och professionella miljöer.

Du har även utvecklat ditt ordförråd.

Kursinnehåll

I denna kurs fokuserar vi på att kommunicera. Vi talar genomgående svenska vilket gör att du kommer att kunna uttrycka dig säkrare och mer nyanserat efter kursen.

Detta sker genom lärarledda samtal om olika teman. Du får bygga upp ditt ordförråd och träna din förmåga att naturligt använda din franska i olika situationer. Du får öva din förmåga att delta i samtal och diskussioner.

Hemuppgifter kan förekomma.

Kurslitteratur

Till denna kurs behöver du inte köpa någon kurslitteratur. Det material du behöver får du av din lärare.

Vilken nivå ska jag välja?

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Information on Covid-19

Welcome to Folkuniversitetet. You are in a safe and secure educational environment. To prevent the spread of covid-19, the organisation has taken measures recommended by the Swedish Public Health Agency. We have:

  • Reduced the number of course participants and increased the distance between the seats in the classrooms so we can keep a safe distance.
  • Clearly signposted the classrooms to avoid overcrowding on the stairs, in the entrances and in the corridors.
  • Plenty of opportunities to wash your hands with soap and paper towels.
  • Frequent cleaning of all rooms, especially the toilets, table surfaces, door handles and hand rails.

If the Swedish Public Health Agency's recommendations on physical classroom teaching change, the course will move to online and distance learning.

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
05 apr 2022 - 31 maj 2022
Ti 18:00 - 19:30
Tillfällen
8
Plats
Nygatan 43, 90330 Umeå
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1121745
Pris
1680 kr