Svenska lätt konversation

Plats Kalmar

Det finns bara ett sätt att bli bättre på att prata svenska - att göra det. Lär dig konversera på svenska i Kalmar!

Boka kursen nu

Mål

Målet är att du efter kursen ska kunna uttrycka idéer och åsikter inom flera ämnesområden på ett tydligare och mer spontat sätt. Du ska även kunna kommunicera med färre missförstånd.

Förkunskaper

En kurs i svenska för dig som har kunskaper motsvarande nivå A2 enligt Europarådet nivåskala.

Kursinnehåll

Undervisningen pågar under 8 veckor. Totalt 16 studietimmar (1 studietimme är 45 minuter). Undervisningen sker helt på svenska. Deltagarna skall vara aktiva i språket under lektionerna. För att kunna tillgodogöra kursen bör du avsätta tid för hemuppgifter. Redan uppnådda kunskaper inom det svenska språket repeteras och förstärks.

Kurslitteratur

På våra konversationskurser behöver du oftast inte köpa någon bok. Läraren arbetar med t ex artiklar från dagsaktuella tidningar, texter från skönlitteratur, filmer samt eget material.

Kursledare

Wassell Moustafa Omar

Har du frågor?

Kontakta Louise Eriksson

louise.eriksson@folkuniversitetet.se

Tid
Ej fastställt
To 17:30 - 19:00
Tillfällen
8
Plats
Kaggensgatan 42, 39232 Kalmar
Visa på karta
Studietimmar
16
Kurs-ID
1073038
Pris
1395 kr