Skriv bättre vardagssvenska! Distans Live

Plats Distans

Behöver du bli säkrare på att skriva svenska?Kursen riktar sig till dig som behöver öva upp din skrivförmåga i vardaglig svenska.

Boka kursen nu

Kursens mål

Att bli medveten om hur man bygger upp en text så att den blir begriplig för mottagaren. Du kommer att få delta i genomgångar av svensk grammatik och svenska stavningsregler samt få övningar så att du förbättrar ditt skriftspråk. Vi kommer också analysera texter för att du ska bli medveten om strukturens betydelse för att en text ska bli begriplig.

Förkunskaper

A2 eller motsvarande kunskaper. Vi rekommenderar att du gör vårt inplaceringstest för att säkerställa att du har rätt nivå.

Innehåll

Under kursen arbetar vi med olika texttyper som tex beskrivande text, reflekterande text och argumenterande text (eller texttyper som du som elev har önskemål om att öva på).

  • Vi kommer att titta på olika texttyper och se hur de är uppbyggda.
  • Vi arbetar med grammatiska moment som är vanligt förekommande i den texttyp vi arbetar med.
  • Du kommer att få skriva i grupp med andra under lektionstid på en digital plattform men också få övningsuppgifter och skrivuppgifter att göra på egen hand hemma. Alla texter bearbetas innan vi går vidare till nästa texttyp.

Arbetssätt

Kursen är digital med genomgångar av läraren men har också många moment där man arbetar i smågrupper kring textanalys, grammatik, stavning och textproduktion. Både muntlig och skriftlig färdighet övas men tyngdpunkten ligger på det skriftliga.

Kurslitteratur

Meddelas senare.

Kursledare

Catarina Kignell-Lallo

Har du frågor?

Kontakta Kundtjänst i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Tid
04 okt 2021 - 01 nov 2021
Må 16:30 - 18:00
Tillfällen
7
Studietimmar
16
Kurs-ID
1104902
Pris
2125 kr