Svenska C1 med individuell handledning

Plats Distans

Kurser i svenska för dig med djupare språkkunskaper och som vill lära dig mer.

Boka kursen nu
Vi erbjuder en distanskurs i svenska C1 som avslutas med ett test i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Testet genomförs i första hand i Umeå. Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen för erhållande av yrkeslegitimationer. Folkuniversitetets distanskurs i svenska till C1-nivå vänder sig till dig som har ett godkänt språkprov på B2-nivå (eller motsvarande) och önskar uppnå nivå C1.

Kursens upplägg

Kursen pågår under 12 veckor med ett individuellt lärarlett studietillfälle à 90 minuter varje vecka. Vi använder oss av lärplattformen Moodle samt Adobe Connect i vår distansundervisning. Vid kursstart får du inloggningsuppgifter utskickade till dig samt tillgång till tillhörande undervisningsmaterial, studieuppgifter m.m.
På Moodle kan du kommunicera med din lärare. Du får räkna med ca 10-14 timmars hemstudier per vecka.

Under kursen kommer du att få utveckla din hörförståelse, läsförståelse, din grammatiska behärskning och din skriftliga och muntliga produktion genom olika typer av övningar. Du får möjlighet att skriva texter som behandlar olika aktuella teman. Du får individanpassad återkoppling på dina skrivuppgifter. Genom möten med din lärare får du möjlighet att utveckla din språkförmåga allteftersom kursens språknivå höjs från vecka till vecka.

Kursavgift: 19500 kr. I avgiften ingår testavgiften på 3000 kr för C1 samt visst studiematerial
Kurslitteratur ingår ej, inköpes av kursdeltagaren

Förkunskaper: Godkänt B2- prov (max 2 år gammalt) eller motsvarande

Arbetssätt: Undervisningen sker på svenska.

Kursstart
Vi tar emot nya deltagare under hösten 2021 med startdatum vecka 36.

Kurslitteratur: Form i Fokus C; Cecilia Fasth & Anita Kannermark Text i Fokus 2; Cecilia Fast & Anita Kannermark Avancera ord; Marianne Mathlein Med reservation för eventuella tillägg.
OBS! Denna litteratur ingår inte i kursavgiften.

Vid genomförd kurs och godkänt provresultat så får du ett valideringsintyg.

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
Löpande kursstart
Tillfällen
12
Studietimmar
156
Kurs-ID
1026383
Pris
19500 kr