Svenska C1 testtillfällen

Testa dina kunskaper i svenska på C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Språkprovet godtas bland annat av Socialstyrelsen.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Testerna lämpar sig bra för dig som behöver ett intyg som visar till exempel en arbetsgivare att du har mycket goda kunskaper i svenska. Språkproven godtas av Socialstyrelsen för språklig behörighet till yrkeslegitimationer.

Förkunskaper

Kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 på Europarådets nivåskala.
Gör gärna vårt språktest för att få en uppfattning om nivån på dina svenskkunskaper.

Läs mer om Svenska C1-testet

OBS! Vid godkänt resultat utfärdas ett valideringsintyg, inte ett betyg.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

0 resultat