Swedish B2:1

Plats Umeå

Fördjupa dig i språket och den svenska kulturen!

Boka kursen nu

Swedish B2:1 är kursen för dig som har goda förkunskaper i svenska motsvarande avklarad B1:2-nivå. Kursen är helt på svenska. Innehållet i kursen är kopplat till vardagslivet och kunskap om svenska högtider, att söka arbete, religion och oskrivna lagar i Sverige.

Vid avklarad kurs kommer du att kunna berätta och beskriva såväl som diskutera och samtala både på konkret och abstrakt nivå. Texterna i kurslitteraturen varierar från faktatexter och berättande texter till dialoger. Efter avklarad nivå kan du läsa mer komplicerade texter och samtala utan större svårigheter.

Under kursens gång kommer du att förbättra dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna. Du kommer att få möjlighet att göra framstegstest under kursens gång där du kan följa din utveckling i både grammatik och ordkunskap.

Kursens grammatikmoment innehåller bland annat transitiva och intransitiva verb, demonstrativa pronomen och tempusharmoni.

Kursledare

Malin Andersson

Har du frågor?

Kontakta Lina Sandgren

lina.sandgren@folkuniversitetet.se

Tid
26 sep 2022 - 09 nov 2022
Må 17:30 - 20:45
On 17:30 - 20:45
Tillfällen
14
Plats
Nygatan 43, 90330 Umeå
Visa på karta
Studietimmar
56
Kurs-ID
1146579
Pris
3495 kr