Svenska B2 fyra-fem dagar i veckan

Kurser i svenska för dig som har studerat språket ett tag och använder det i din vardag. Kurserna går fyra eller fem dagar i veckan.

Svenska B2

Kursens mål

Kursens mål är att du ska utveckla språket och fördjupa kunskaperna så att du, såväl muntligt som skriftligt, kan uttrycka idéer och åsikter någorlunda säkert och korrekt på svenska. Du ska också kunna förstå och samtala kring tidningsartiklar och skönlitteratur.

Du får bland annat lära dig:

  • att referera tidningsartiklar och diskutera skönlitteratur
  • att ge tydliga beskrivningar och instruktioner
  • att förstå normalt standardspråk och uppfatta språkliga nyanser
  • att förstå radio- och TV-program
  • att skriva argumenterande texter och formella brev
  • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner
  • grammatik efter ditt personliga behov
  • skillnader mellan skrift- och talspråk
  • svenska språkets melodi och rytm

Är detta rätt nivå för dig?

Folkuniversitetets svenskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du helt uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån. Men om du känner att du behöver studera mer svenska för att beskrivningen på A1-nivån ska stämma in på dig är A1-nivån sannolikt rätt nivå för dig.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska B2

""

36 resultat

36 resultat