Swedish B1.2

Plats Umeå

Missa inte möjligheten att förbättra dina kunskaper i svenska!

Boka kursen nu

B1.2 är kursen för dig som har relativt goda förkunskaper i svenska motsvarande avklarad B1.1-nivå.

Kursen är helt på svenska. Innehållet i kursen är kopplat till vardagslivet och kunskap om Sveriges samhälle, historia och kultur.

Vid avklarad kurs kommer du att kunna berätta såväl som diskutera och samtala. Texterna i kurslitteraturen varierar från faktatexter och berättande texter till dialoger.

Under kursens gång kommer du att förbättra dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna. Du kommer att få möjlighet att göra framstegstest under kursens gång där du kan följa din utveckling i både grammatik och ordkunskap.

Kursens grammatikmoment innehåller bland annat perfekt particip, adjektivets komparation, satsadverb och verb i passiv form.

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
02 maj 2022 - 15 jun 2022
Må 17:30 - 20:45
On 17:30 - 20:45
Tillfällen
14
Studietimmar
56
Kurs-ID
1121743
Pris
3495 kr