Swedish B1:1

Plats Umeå

Plugga svenska hos oss och gör ditt svenska liv roligare!

Boka kursen nu

B1:1 är kursen för dig som har förkunskaper i svenska motsvarande avklarad A2-nivå. Kursen är helt på svenska. Innehållet i kursen är kopplat till vardagslivet och vid avklarad kurs kommer du att känna till och kunna samtal om bland annat sport, arbete, pengar, djur och politik. Under kursens gång kommer du att förbättra dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna. Du kommer att få möjlighet att göra framstegstest under kursens gång där du kan följa din utveckling i både grammatik och ordkunskap. Kursens grammatikmoment innehåller bland annat presens particip, reflexiva verb och pronomen, huvud- och bisatsordföljd samt adverb.

Med anledning av Covid-19

Välkommen till Folkuniversitetet. Här vistas du i en trygg och säker utbildningsmiljö. För att förebygga spridningen av covid-19 är verksamheten anpassad efter Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer.


Vi har:

  • Minskat antal deltagare på kurserna samt ökat avståndet mellan sittplatserna i klassrummen för att kunna hålla ett säkert avstånd.
  • Tydligt skyltade lokaler för att undvika trängsel i entré, trapphus och korridorer.
  • Goda möjligheter till handtvätt med tvål och pappershanddukar.
  • Frekvent städning av lokaler, framför allt toaletter, bordsytor, dörrhandtag och räcken.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk klassrumsundervisning ändras, går kursen över till onlineundervisning.

Information on Covid-19

Welcome to Folkuniversitetet. You are in a safe and secure educational environment. To prevent the spread of covid-19, the organisation has taken measures recommended by the Swedish Public Health Agency. We have:

  • Reduced the number of course participants and increased the distance between the seats in the classrooms so we can keep a safe distance.
  • Clearly signposted the classrooms to avoid overcrowding on the stairs, in the entrances and in the corridors.
  • Plenty of opportunities to wash your hands with soap and paper towels.
  • Frequent cleaning of all rooms, especially the toilets, table surfaces, door handles and hand rails.

If the Swedish Public Health Agency's recommendations on physical classroom teaching change, the course will move to online and distance learning.

Har du frågor?

Kontakta Javier Bejar Leceta

javier.bejar@folkuniversitetet.se

Tid
08 feb 2022 - 24 mar 2022
Ti 17:30 - 20:45
To 17:30 - 20:45
Tillfällen
14
Plats
Döbelnsgatan , 90330 Umeå
Visa på karta
Studietimmar
56
Kurs-ID
1121740
Pris
3495 kr