Svenska B1 två-tre dagar i veckan

Kurser för dig som redan studerat svenska ett tag och som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare. Kurserna går fyra eller fem dagar i veckan.

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

Kursens mål

Kursens mål är att du ska lära sig förstå och delta i vardagliga samtal på svenska, även telefonsamtal. I enkla diskussioner ska du kunna uttrycka sin åsikt. Du lär dig också att skriva enkla brev, såväl personliga som mycket enkla formella. Du befäster och fördjupar de kunskaper du har vid kursstart.

Du får bland annat lära dig:

  • att delta i enkla diskussioner, till exempel för och emot en fråga
  • några fraser för att uttrycka förvåning, glädje och komplimanger
  • att beskriva ett händelseförlopp, t ex i en film eller en novell
  • att be om och följa instruktioner
  • att kunna referera till vad någon sagt eller skrivit
  • att förstå vardagliga samtal, också i telefon
  • lite om det svenska samhället och landets kultur och traditioner
  • grammatik: huvudsats, bisats, skillnad perfekt – preteritum, futurum, skillnad adjektiv och adverb, reflexiva, indefinita pronomen, tidsprepositioner, konjunktioner
  • att förstå skillnad mellan skrift- och talspråk
  • svenska språkets melodi och rytm

Är detta rätt nivå för dig?

Folkuniversitetets svenskkurser är indelade i nivåer från A1 för nybörjare till C2 för personer på avancerad nivå. Nivåns benämning, till exempel A1, anger kursens mål, det vill säga vad du ska kunna efter kursen. Om du känner att du helt uppfyller kriterierna för vad man ska kunna på till exempel A1-nivån bör du välja den nivå som ligger strax över, i det här fallet A2-nivån. Men om du känner att du behöver studera mer svenska för att beskrivningen på A1-nivån ska stämma in på dig är A1-nivån sannolikt rätt nivå för dig.

Våra språkkurser följer kursplaner som är framtagna med hjälp av Europarådets referensram för språk.

Läs mer om språknivåer

Svenska, Swedish. Leende kvinna med glasögon.

""

46 resultat

46 resultat