Svenska A2 del 1 Distans Live

Plats Distans

Do you want to quickly get started talking and understanding Swedish? Here you can study Swedish by distance in very small groups. At Folkuniversitetets online courses in Swedish, we keep a high pace with a focus on communication.

Boka reservplats

If you have studied the course A1 part 2 then this course is suitable for you. The level is divided into Part 1 and Part 2. If you are unsure of your level, we recommend you take a placement test.

Kursens mål

Målet är att du, efter A2 del 1 och 2, ska kunna göra dig förstådd, och förstå andra, i olika vardagssituationer.

Kursinnehåll

På kursen får du bland annat prata om livet i Sverige, arbetsliv, och utbildning i både dåtid och nutid. Vi övar mycket naturligt uttal. Du får läsa dialoger och kortare texter och öva att förstå talad svenska. Du bygger på de grammatiska grunderna och arbetar med bland annat ordföljd, tempus, adjektiv, adverb, pronomen och prepositioner.

Arbetssätt

Vi arbetar med alla språkfärdigheter, men fokus ligger på muntlig kommunikation.

 • Undervisningen sker på svenska.
 • Du deltar aktivt på lektionerna.
 • Du behöver lägga ner ett par timmar på hemarbete inför varje lektion.
 • Vi har max 12 deltagare i grupperna.

Litteratur/Material

Rivstart A1 + A2 Textbok och övningsbok, 3e upplagan / 3rd Edition (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2023). Facit och webbövningar till boken finns på www.nok.se/rivstart. Kurslitteratur ingår inte i avgiften.

Fortsättningsmöjligheter

Vi erbjuder fortsättningskurser till alla pågående kurser.

Övrig information

Vi använder Skype eller Zoom. Vi rekommenderar headset om inte mikrofon är inbyggd samt webbkamera.

Ni får 10% rabatt om ni väljer att betala för 3 kurser i förskott.

Contents

The goal is that after A2 Parts 1 and 2, you should be able to make yourself understood and to understand others, in various everyday situations. On the course you will talk about life in Sweden, working life, and education in both past and present. We practice very natural pronunciation. You get to read dialogues and shorter texts and practice understanding spoken Swedish. You build on the grammatical basics and work with word order, tempo, adjectives, adverbs, pronouns and prepositions.

Literature/Material

Rivstart A1 + A2 Textbook and exercise book, 3rd Edition (P Levy Scherrer, K Lindemalm, Natur och Kultur 2023). The results and web exercises for the book can be found on www.nok.se/rivstart. Course literature is not included in the course fee.

Continued Opportunities

We offer advanced courses to all current courses.

Course Certificates

If required, we write a certificate for this course at the 75 percent attendance.

Other information

We use Skype or Zoom, headset and webcam.

You will get 10% discount if you choose to pay for 3 courses in advance.

Kursledare

Vanja Kovacev Zlatkovic

Marianne Christenson Clarke

Har du frågor?

Kontakta Folkuniversitetet i Södertälje

info.sodertalje@folkuniversitetet.se

Kursperiod
9 jul 2024 - 3 sep 2024
Tisdag, Torsdag
Antal tillfällen
15
Första tillfället
tis 9 jul 2024 kl 18:00-19:30
 • tor 11 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 16 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 18 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 23 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 25 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 30 jul 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 1 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 13 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 15 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 20 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 22 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 27 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tor 29 aug 2024 kl 18:00 - 19:30
 • tis 3 sep 2024 kl 18:00 - 19:30
Studietimmar
30
Kurs-ID
115388
Pris
3550 kr